Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

2020

jan 2020 - dec 2020
Preken uit dit jaar
01-11-2020
Bijbeltekst(en): Markus 5:1-20
Zoals Jezus de storm op het meer tot bedaren bracht, zo bracht hij de storm in de ziel van de bezeten man tot bedaren. Jezus heeft de toestand van deze man in één keer totaal veranderd, door een legioen demonen uit hem te drijven. Ongeëvenaarde kracht ligt in Zijn grote naam, Jezus Overwinnaar. Ook wij hebben te maken met de strijd tegen boze geesten in de hemelse gewesten. De bevrijding van deze man toen en daar heeft ook ons hier en nu veel te zeggen.
18-10-2020
Bijbeltekst(en): 1 Petrus 1:3-9
Zonder hoop kunnen wij niet leven. Alleen als je verwacht dat je inspanningen iets opleveren zul je gemotiveerd zijn om die te verrichten. De omstandigheden in ons leven maken ons soms wanhopig. Maar hoe die omstandigheden ook zijn, wij hebben nieuw leven gekregen door Jezus en daarom is er hoop. Wij verwachten veel van de toekomst, wij weten dat het beste nog gaat komen. Die wetenschap maakt dat je heel anders in het leven staat, dan wanneer je dat niet zou weten.
04-10-2020
Bijbeltekst(en): Leviticus 23
Israël had niet alleen het Loofhuttenfeest, maar heeft het ook. Van de feesten van Israël zijn de najaarsfeesten het meest profetisch van aard, omdat de profetische betekenis van deze feesten nog vervuld moet worden. Wat heeft het Loofhuttenfeest ons nu te zeggen en wat zegt het ons over de toekomst?
30-09-2020
De geschiedenis van de relatie tussen de Kerk en Israël, tussen het christendom en het Joodse volk, is een heel vreselijke geschiedenis. In deze lezing geeft Oscar Lohuis uitleg over de wortels van het christelijke antisemitisme, hoe verkeerd dat is in het licht van de Bijbel en welke hoopvolle ontwikkelingen er nu zijn waar te nemen.
27-09-2020
Bijbeltekst(en): Genesis 32:24-32
In deze preek staan we stil bij Jacob’s worsteling met God, waarbij hij mank werd geslagen aan zijn heup. De eigenzinnige en koppige Jacob veranderde in een gebroken, nederige en afhankelijke man. Juist toen kreeg Hij een nieuwe naam en kon God hem gaan zegenen en gebruiken voor Zijn doeleinden.
27-09-2020
Jezus zei dat wij moeten strijden om in te gaan door de nauwe poort. Ook vertelde Hij dat velen straks graag binnen zullen willen gaan, tot in het Koninkrijk, maar niet meer binnen zullen kunnen gaan. Op een gegeven moment is de deur gesloten. Dat bepaalt ons ook bij de ernst van het Evangelie.
20-09-2020
Bijbeltekst(en): Hosea 1:1-2:3
Hosea werd opgedragen een vrouw te trouwen, die hem niet trouw zou zijn. Toch bleef Hosea wel trouw aan haar en nam haar uiteindelijk weer terug in huis. Dit bepaalt ons ook bij Gods onvoorwaardelijke trouw aan Israël en de verbonden die Hij met Israël heeft gesloten.
13-09-2020
De bediening van de Heere Jezus Christus gaat onverminderd door. Hij is niet opgehouden met Zijn bediening toen Hij naar de hemel is gegaan. Hij blijft ons dopen met de Geest en Hij houdt ons vast. Luister naar deze bijzonder bemoedigende en zegenrijke prediking.
06-09-2020
Bijbeltekst(en): Mattheüs 3:11
De bediening van de Heere Jezus Christus gaat onverminderd door. Hij is niet opgehouden met Zijn bediening toen Hij naar de hemel is gegaan. Hij blijft ons dopen met de Geest en Hij houdt ons vast. Luister naar deze bijzonder bemoedigende en zegenrijke prediking.
Pagina 2 van 7