Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

2020

jan 2020 - dec 2020
Preken uit dit jaar
29-08-2020
Bijbeltekst(en): Mattheüs 2:2 & Mattheüs 3:11
(ICEJ conferentie) Jezus is zowel Hoofd van Zijn Gemeente als ook Koning der Joden. Deze preek gaat over hoe belangrijk het is dat wij zicht hebben op allebei, op Wie Jezus werkelijk is. Ook gaat Oscar in op het belang van liefde voor Israël voor het geestelijke leven in onze kerken en gemeenten.
23-08-2020
Bijbeltekst(en): 2 Koningen 5:1-17
Wat is er nodig voor de mens om tot genezing van ziel en lichaam te komen?
05-07-2020
Bijbeltekst(en): Romeinen 12:9-21
Jezus was boven alles een man van liefde. Het leven van Zijn volgelingen wordt gekenmerkt door liefde. In deze preek worden enkele inzichten gedeeld die ons helpen om lief te hebben.
22-06-2020
Als je christen wordt krijg je automatisch iets met Israël. Tenminste, als je de Bijbel mag geloven. Toch leeft dit idee bij vele christenen niet. Efeze 2:11-22 en 3:6 laten ons zien dat wij medeburgers, mede-erfgenamen en mededeelgenoten met Israël zijn geworden. Het is belangrijk te beseffen wat dat wel en niet inhoudt. Het christendom heeft Jezus en de apostelen losgekoppeld van het volk Israël. Dat klopt niet. Hoe verhouden de niet-Joodse gelovigen in Jezus zich tot het verbondsvolk van God?
14-06-2020
Bijbeltekst(en): Romeinen 12:9-21
Jezus was boven alles een man van liefde. Het leven van Zijn volgelingen wordt gekenmerkt door liefde. In deze preek worden enkele inzichten gedeeld die ons helpen om lief te hebben.
07-06-2020
De ervaring leert dat mensen één worden door samen ergens naar te streven. Je kunt in je huwelijk ook te veel navelstaren, te veel kijken naar elkaar en naar je relatie met elkaar. Wij zijn als volgelingen van Jezus Christus geroepen om iets te betekenen voor een wereld in nood. Hij heeft ons gediend en wij worden geroepen om net als Hij te dienen. Een blik naar buiten en inzet voor anderen is de weg die Hij ons wijst in Zijn Woord. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Wie zichzelf verliest in dienst aan God en medemens, die verliest zijn leven niet, maar vindt het juist. Geluk komt niet tot mensen die op een wereldse wijze hard voor hun eigen geluk bezig zijn. Het komt langszij bij mensen die zich aan God geven, en vanuit hun liefde voor God zich aan hun naaste geven. Ook jullie huwelijk kan opbloeien door samen te strijden in woord en in werk, samen in de dienst van God te staan, op de plek die Hij jullie heeft gegeven.
06-06-2020
God heeft verbonden gesloten met Israël. Hij verbindt zich aan het volk, zonder er iets voor terug te eisen. Dat maakt deze verbonden zo bijzonder. Welke verbonden zijn dat, en wat is onze plek als christenen in het nieuwe verbond? Ds. Oscar Lohuis legt het uit in deze aflevering van Verbonden met Israël.
06-06-2020
De Bijbel zegt ‘twee zijn beter dan een’, maar soms lijkt het alleen wel gemakkelijk te gaan dan samen. Het huwelijk brengt ook conflicten met zich mee en die kunnen de huwelijksband verzwakken. Hoe gaan we op een goede manier om met conflicten? Onze trots speelt in het huwelijk vaak een rol en kan in de weg staan om weer bij elkaar te komen. Daarom denken we ook na over nederigheid. Daar waar man en vrouw bereid zijn zich voor elkaar te vernederen, tot verbrokenheid te komen, ontstaat vaak nieuw leven. De nederige geeft God genade, ook in het huwelijk. Het is mogelijk voor gehuwden –wiens relatie is verzwakt door conflicten– om weer een sterk huwelijk te krijgen, samen sterk te worden.
05-06-2020
Veel mensen begrijpen onvoldoende hoe God het huwelijk heeft bedoeld. Het is niet zo dat het huwelijk niet meer werkt, maar het huwelijk wordt vaak niet begrepen. De instelling van het huwelijk faalt niet, maar mensen falen om er goed mee om te gaan, o.a. vanwege gebrek aan kennis. In deze lezing denken we na over hoe God het huwelijk heeft bedoeld. Met name Genesis 2:24 is daarvoor ons uitgangspunt: “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn.” In deze tekst komen wij drie belangrijke principes tegen: het verlaten van ouders, het aanhangen van elkaar in het huwelijk en het één (vlees) worden. Alle drie deze principes hebben ons veel te zeggen en zijn belangrijk voor een goed huwelijk.
31-05-2020
De Heere doet het onmogelijke in ons leven. Uit onszelf kan ik niet rechtvaardig zijn, maar Hij maakt mij rechtvaardig. Ook door de kracht van de Heilige Geest gebeurt het onmogelijke. Christus is de Held, niet wij. We leggen vaak zoveel bij onszelf neer en we denken dat we perfect moeten zijn. Maar Pinksteren betekent dat Hij het doet.
Pagina 3 van 7