Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

2020

jan 2020 - dec 2020
Preken uit dit jaar
29-05-2020
Seminar digitale Opwekkingsconferentie 2020. Ruben Flach (directeur stichting Opwekking) in gesprek met Oscar Lohuis over de plek van Israël in Gods plan met de wereld. Waarom is Israël ook belangrijk voor de Kerk, de wereldwijde Gemeente van Jezus Christus?
27-05-2020
Bijbeltekst(en): Openbaring 12:1-18
Al vanaf het prilste begin is het leven van Abraham, Isaak en Jacob, en hun nageslacht Israël, omgeven met strijd. Het woord strijd zit zelfs in de betekenis van de naam Israël: God strijdt met/voor hem. In het Oude Testament, rondom de geboorte en het leven van Jezus Christus, gedurende de kerkgeschiedenis en tot op heden heeft Israël altijd strijd gekend. Vandaag de dag openbaart die strijd zich opnieuw. Openbaring 12 laat ons zien dat hier een geestelijke strijd in de hemelse gewesten aan ten grondslag ligt. Er is een draak, de oude slang, die oorlog voert tegen de vrouw, omdat zij het Kind heeft voortgebracht. Maar Israël wordt door de Heere beschermd en het blijkt dat Israël niet te verslaan is. Net zo wordt er strijd gevoerd tegen de kerk, het lichaam van Christus, waarvan Hij ook gezegd heeft: de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Wat een bemoediging: strijd die door Gods genade altijd leidt tot overwinning.
24-05-2020
Wat helpt ons in ons leven als christen, om anderen te dienen en zodoende getuigen van Jezus Christus te zijn?
23-05-2020
Israël is door God uitgekozen om tot zegen te zijn van de wereld. Hebben ze daarom een streepje voor bij God? En maken ze die grote opdracht wel waar? Hoe kan het dat de hele wereld Israël veroordeelt, en dat er ook in Israël zelf zoveel verdeeldheid is? Roept God de volken op om Israël te zegen? En hoe kunnen we dat dan doen? Ds. Oscar Lohuis legt, aan de hand van zijn boek 'Zegen door Israël', in eenvoudige bewoordingen uit hoe Gods trouw aan Israël voor onze ogen werkelijkheid is.
17-05-2020
Bijbeltekst(en): Markus 4:35-41
We krijgen allemaal te maken met machtige dingen die in dit leven op ons afkomen. Het kan zijn dat er plotseling (figuurlijk gesproken) een storm opsteekt. Ook Jezus en Zijn leerlingen kwamen ineens in een grote storm terecht. Wat er toen gebeurde bemoedigt ons zelfs vandaag de dag, hier en nu, nog steeds.
13-05-2020
Het woord van God aan Abraham van 4000 jaar geleden -Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal Ik vervloeken- is een principe dat in alle tijden geldt. We kijken naar hoe we dit zien gebeuren in Bijbelse tijden en daarna, tot op de dag van vandaag.
10-05-2020
Bijbeltekst(en): Leviticus 23:33-34
Wat kunnen wij leren van het Joodse Loofhuttenfeest?
10-05-2020
Bijbeltekst(en): Jozua 1:1-9
Wat wordt er anders in ons leven wanneer wij leren om naar God te luisteren?
10-05-2020
Jezus spreekt zo duidelijk, niet door wat Hij zegt, maar door wat Hij doet. De discipelen waren in de war en lagen emotioneel overhoop na alles wat er gebeurd was. Hoe moesten ze nu verder? Wat stond hen nu te doen? Petrus besloot om maar weer te gaan vissen, net als vroeger. Het werd opnieuw een frustrerende ervaring omdat ze de hele nacht niets vingen. Toen deed Jezus een wonder, waarmee Hij een heel duidelijke boodschap aan hen doorgaf. Zijn roeping voor hun leven ging door en Hij zou voor hen gaan doen wat Hij alleen kon. Met dat Hij hen opnieuw uitzendt om vissers van mensen te zijn, zegt Hij ook tegen hen: ‘Wat jullie niet kunnen, dat zal Ik doen.’
03-05-2020
Bijbeltekst(en): 1 Petrus 1:3-9
De zekerheid van de hoop die wij hebben voor de toekomst is als een anker voor onze ziel. De opstanding van Jezus uit de dood betekent dat niet alleen Zijn maar ook onze toekomst zeker is. Ook als moeilijke dingen gebeuren hoeven we niet te vrezen. Moeilijkheden werken op dezelfde wijze waarop vuur het goud zuiverder maakt.
Pagina 4 van 7