Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Preken Goed Nieuws Bediening

    Preken

    Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

2021

jan 2021 - dec 2021
Preken uit dit jaar
26-12-2021
Bijbeltekst(en): Lukas 1:1-4
Ons geloof is gebaseerd op wat er in de geschiedenis is gebeurd door Gods handelen met en door Israël en door Jezus, de Messias van Israël. Het gaat om heilsgeschiedenis, en die geschiedenis van het heil is nog niet voltooid, maar zal wel tot voltooiing komen.
19-12-2021
Bijbeltekst(en): Mattheüs 10 & Filippenzen 2
Het is in het geven dat wij ontvangen. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Jezus zei: Om niet heb je ontvangen, om niet deel uit. In de navolging van Christus worden wij vrijgevig. De Heere roept ons om het Goede Nieuws te delen met mensen die dit nog niet hebben ontvangen. Ook op andere manieren kunnen wij gevend en vrijgevig zijn. (Mattheüs 10:1, 8, 16, 22, 28-31 en Filippenzen 2:20-22 en 25-30)
21-11-2021
Bijbeltekst(en): Psalm 42:1-5 & Johannes 11:33-35
Hoe zullen wij omgaan met het gemis van degenen die ons zijn ontvallen, die zijn heen gegaan? Wat kunnen wij zeggen over ons verdriet en wat kunnen we ermee doen? (Psalm 42:1-5, Johannes 11:33-35 en Johannes 11:25-26)
07-11-2021
Bijbeltekst(en): Handelingen 2:24-38
De boodschap en de oproep van de Bijbel is eigenlijk zo eenvoudig. Het gaat om de Heere God en dat wij van Hem gaan houden, omdat Hij eerst van ons heeft gehouden.
31-10-2021
Bijbeltekst(en): Romeinen 14:1-15:14
Wat kunnen wij leren van de manier waarop Paulus spreekt over de kwestie die toen speelde in de gemeente in Rome over omgaan met verschillen hier in de gemeente hier en nu?
28-10-2021
Bijbeltekst(en): Handelingen 2:41-48
De gemeente is Gods idee, het is een instelling van de Heere God. Hij heeft Zijn Geest uitgestort, waardoor er prachtig, spontaan en hartelijk gemeenteleven ontstond. Hoe zag die vroege gemeente eruit? Wat kunnen we daarvan leren voor ons gemeenteleven hier en nu?
28-10-2021
Bijbeltekst(en): Handelingen 2:41-48
De gemeente is Gods idee, het is een instelling van de Heere God. Hij heeft Zijn Geest uitgestort, waardoor er prachtig, spontaan en hartelijk gemeenteleven ontstond. Hoe zag die vroege gemeente eruit? Wat kunnen we daarvan leren voor ons gemeenteleven hier en nu?
27-10-2021
Bijbeltekst(en): Genesis 12:1-3 & Romeinen 11
Wat heeft het ons christenen te zeggen dat alle openbaringen en alle zegeningen die wij van God hebben gekregen door Zijn bijzondere relatie en bemoeienis met Israël tot ons zijn gekomen?
27-10-2021
Bijbeltekst(en): Genesis 12:1-3 & Romeinen 11
Wat heeft het ons christenen te zeggen dat alle openbaringen en alle zegeningen die wij van God hebben gekregen door Zijn bijzondere relatie en bemoeienis met Israël tot ons zijn gekomen?
25-10-2021
Bijbeltekst(en): Genesis 2:24
Tegenwoordig is het voor velen heel normaal om buiten het officiële huwelijk een seksuele relatie aan te gaan. In de Bijbel worden we opgeroepen om het huwelijk in ere te houden. Wat wordt daarmee bedoeld? Waarom zou je jezelf bewaren totdat je bent getrouwd?