Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

2023

jan 2023 - dec 2023
Preken uit dit jaar
14-12-2023
Wat zegt de Bijbel over de toekomst van Israël? Wat kunnen we op grond van de Bijbel verwachten voor Israël, voor de volkeren en voor deze wereld? (Vanaf 51:40 worden de vragen beantwoord)
10-12-2023
Bijbeltekst(en): 2 Koningen 7:0
Er waren vier melaatsen die niet meer in de stad mochten wonen en stervende waren. Binnen in de stad Samaria heerste ook een vreselijke hongersnood. Maar toen deze melaatsen naar het kamp van de Syriërs gingen werden ze zeer verrast. Ineens waren ze gigantisch rijk. Dit is een prachtig beeld van het Evangelie.
04-12-2023
Bijbeltekst(en): Zacharia 12:1-13:1
Op raketten die Hamas afschiet op Israël staat geschreven ‘Al-Quds’, de Arabische naam voor Jeruzalem. Jeruzalem staat centraal, niet alleen in het nieuws, in de vredesonderhandelingen en in de huidige oorlog, maar ook in de Bijbel. Uiteindelijk gaat in de eindtijd de strijd om Jeruzalem. Ds. Oscar Lohuis geeft toelichting.
03-12-2023
Bijbeltekst(en): Romeinen 3:18-31
Er is kracht in de boodschap van verzoening. Bij dit Evangelie moeten wij blijven. Als we een oppervlakkige boodschap brengen van ‘God houdt van iedereen’ dan zal dat het hart van mensen niet bewegen. Maar als we de boodschap van zonde en genade brengen wel.
26-11-2023
Bijbeltekst(en): Johannes 9:34-38
Niemand vindt het fijn om afgewezen te worden. Toch overkomt het iedereen wel, min of meer. Daardoor kan je je eenzaam en alleen voelen en dat gevoel kan mensen zelfs wanhopig maken. Jezus wees niemand af. Hij kwam om ervoor te zorgen dat wij nooit meer afgewezen worden. Niemand heeft zoveel liefde laten zien als Jezus.
19-11-2023
Bijbeltekst(en): Johannes 9:1-7 & Johannes 9:34-38
Ieder mens heeft te maken met de gebrokenheid van het leven. We lijden allemaal verliezen en soms is de pijn en het lijden groot. Dan heb je behoefte aan houvast en perspectief voor de toekomst. Wat geeft ons troost, hoop en bemoediging als wij lijden?
12-11-2023
Bijbeltekst(en): Nehemia 3:0 & Psalm 147:2
Alle christenen hebben iets met Israël uit het verleden (Bijbelse tijden). Echter, weinig christenen hebben iets met het Israël van nu. We lezen de Bijbel met het idee dat het allemaal om de christelijke kerk draait. Maar Israël in de Bijbel is niet de kerk, maar Israël. Als we Nehemia lezen denken we aan lessen voor de kerk. Maar het gaat over het herstel van Jeruzalem. Ook in onze tijd wordt Jeruzalem weer opgebouwd. Deze preek gaat over het oog krijgen voor wat de Bijbel zegt over het herstel van Israël en Jeruzalem en de betekenis daarvan voor kerk en de wereld.
05-11-2023
Bijbeltekst(en): Genesis 12:1-3 & Genesis 12:7
In het christendom zijn Jezus en Israël van elkaar gescheiden. Wij hebben van Jezus iemand gemaakt die niet meer als Jood herkenbaar is. De Bijbel laat duidelijk zien dat Jezus bij Israël hoort. Hij was geen christen maar Jood. Wat betekent dat voor ons verstaan van het Evangelie?
29-10-2023
Bijbeltekst(en): Jesaja 6:1-8
We zijn geroepen om in ons hele leven op God gericht te zijn. Vaak zijn we zoveel met onszelf bezig. Je zou kunnen spreken over een bepaalde gebondenheid aan jezelf. Maar als je God leert kennen en gaat begrijpen dat je voor Hem mag leven in alles word je daarvan bevrijd.
29-10-2023
Sinds het uitbreken van de oorlog in Israël is wereldwijd het aantal antisemitische (gewelds)incidenten met 500% gestegen. Dit gebeurt nadat Israël op walgelijke wijze is aangevallen en zich moet verdedigen tegen vijanden die hen willen uitroeien. Israël en het Joodse volk worden zo onrechtvaardig behandeld, terwijl zij strijden tegen het terrorisme dat de hele wereld bedreigt. In de Bijbel lezen we over de geestelijke achtergrond van deze haat tegen Israël.
Pagina 1 van 7