Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

2023

jan 2023 - dec 2023
Preken uit dit jaar
22-10-2023
Op 7 oktober 2023 is Israël overvallen door een grote menigte terroristen die ongekende gruwelijkheden hebben verricht op duizenden onschuldige burgers. Op alle raketten die vanuit de Gazastrook op Israël worden afgevuurd staat geschreven Al Quds, wat Arabisch is voor Jeruzalem. Ook de Bijbel spreekt duidelijk over strijd om en tegen Jeruzalem in de eindtijd. We kunnen sommige Bijbelgedeelten leggen naast de actualiteit en zien hoe profetieën steeds meer vervuld worden. De strijd is hevig maar de Heer regeert, wat ook blijkt uit het feit dat deze dingen zijn voorzegd. Luister naar deze preek over ‘de strijd tegen Jeruzalem in de eindtijd’.
16-10-2023
Bijbeltekst(en): Psalm 27:0
Het is vreemd om waar te nemen dat Israël op een verschrikkelijke manier is aangevallen en ernstig in haar bestaan bedreigd wordt, maar dat toch de haat tegen Israël en de Joden wereldwijd enorm toeneemt.
08-10-2023
Bijbeltekst(en): Jesaja 43:1-7
We moeten leren om niet alleen de Bijbel te lezen om daarin te vinden wat God zegt over en tot onszelf. De Bijbel spreekt ook over Gods plan met deze wereld en welke rol Israël daarin speelt. Het Koninkrijk van God gaat komen en dat zal niet buiten Israël om komen.
25-09-2023
Bijbeltekst(en): Leviticus 23:0
Joden vieren elk jaar in het najaar Grote Verzoendag. Daar lezen wij ook over in de Bijbel. Wij als christenen zijn geen Joden, maar ons geloof is wel voortgekomen uit het geloof van Israël. Wat heeft Grote Verzoendag ons te zeggen? Hoe kunnen wij werk maken van de bekering en ons bewust worden van de verzoening?
24-09-2023
Bijbeltekst(en): Lukas 10:38-42
Zo vaak zitten wij te piekeren over wat we allemaal doen en aan welke eisen we allemaal moeten voldoen. We leggen al snel te veel bij onszelf neer. Door te gaan zitten aan de voeten van Jezus en naar Hem te luisteren en te kijken komen we tot rust.
20-09-2023
Bijbeltekst(en): Johannes 16:0 & Jeremia 31:0
Over het werk van de Heilige Geest is veel verwarring in de kerk. Soms leggen mensen de nadruk op lichamelijke verschijnselen, gevoelens of geestelijke ervaringen. Wat zegt de Bijbel over het werk van de Heilige Geest? In deze lezing wordt ook gewaarschuwd voor de mensgerichte tijdgeest en voor het inhalige welvaartsevangelie.
17-09-2023
Hoe kan ik leren om ’nee’ te zeggen tegen verleidingen? Hoe kan ik afleren om te snel ‘ja’ te zeggen tegen dingen die mij afleiden van het belangrijkste?
14-09-2023
Bijbeltekst(en): Galaten 5:22 & Romeinen 5:5
Hoe kunnen wij veranderen van egoïstische zondaars in liefdevolle heiligen? Wat de vrucht van de Heilige Geest en hoe krijgt die vrucht gestalte in ons leven?
05-09-2023
Bijbeltekst(en): 1 Korinthe 12:0
Deze Bijbelstudie gaat over de gaven van de Heilige Geest, met name over de bijzondere gaven van profetie, krachten (wonderen en tekenen) en genezing. Over de gaven van de Geest is tegenwoordig veel te doen, ook in PKN-gemeenten in ons land. Het is belangrijk dat wij hier op een Bijbelse manier mee omgaan en niet in fanatisme vervallen. In deze lezing kijken we zowel naar wat de Bijbel zegt als naar voorbeelden uit de geschiedenis en de ervaringen van andere gelovigen. Ook wordt gewaarschuwd voor het welvaartsevangelie.
03-09-2023
Bijbeltekst(en): Psalm 103:1-5
Genezingsdiensten trekken veel mensen. Zovelen zijn op zoek naar genezing. We lezen over genezingswonderen in de Bijbel. Door Jezus en de apostelen zijn mensen op wonderbaarlijke wijze genezen. Wat zegt de Bijbel over goddelijke genezing en hoe zullen we daar mee omgaan vandaag de dag?
Pagina 2 van 7