Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

2023

jan 2023 - dec 2023
Preken uit dit jaar
21-05-2023
Bijbeltekst(en): Handelingen 1:1-14
We kijken in deze preek naar wat de Bijbel zegt over Jezus’ opstanding uit de dood en Zijn opgenomen worden in heerlijkheid. Wat betekent het voor ons dat het graf echt leeg was?
09-05-2023
Het herstel van Israël
23-04-2023
Bijbeltekst(en): Mattheüs 18:21-35
Eén van de moeilijkste dingen in het leven is het verwerken van kwaad dat je is aangedaan, het omgaan met onrecht. Het gevaar is dat we gaan vergelden en haten. Bitterheid maakt veel kapot, van wrok word je een wrak. Wat is vergeving wel en niet en hoe kan je vergeven, als het zo onrechtvaardig is wat anderen hebben gedaan?
18-04-2023
De trouw van God
11-04-2023
Vanaf de tijd van de Puriteinen (zeventiende eeuw) zijn er christelijke predikers en schrijvers geweest die het herstel van Israël zagen aankomen. In deze lezing kijken wij terug naar deze opmerkelijk profetische geluiden uit de kerkgeschiedenis en horen we wat zij lang geleden al over Israël zeiden.
09-04-2023
Wat wij Pasen noemen is volgens de Bijbel het sterven van het Lam. Ons Paaslam is geslacht. Door het bloed van het Lam ging het verderf aan Israël voorbij. We zouden Goede Vrijdag dus Pasen moeten noemen. De dag van de opstanding van Christus komt overeen met wat de Bijbel leert over het Eerstelingenfeest.
06-04-2023
Bijbeltekst(en): Genesis 12:7 & Psalm 105:7-11
Over het land Israël is veel te doen in deze tijd. De hele wereld lijkt zich te bemoeien met dit piepkleine landje. In de Bijbel lezen wij dat God dit land voor eeuwig aan het volk Israël heeft beloofd. Is die landbelofte nog actueel, is die nog van toepassing vandaag de dag? In deze studie komen ook de verbonden uit de Bijbel aan bod. Hoe zullen wij denken over de verbonden, het oude en het nieuwe verbond?
02-04-2023
Bijbeltekst(en): 1 Korinthe 15:1-11
In de tijd waarin wij leven is een ander evangelie dan het Bijbelse Evangelie overheersend geworden. Paulus schreef aan de Korintiërs: dit is het Evangelie dat ik u verkondigd heb. Alleen de Bijbel maakt ons duidelijk wat de inhoud van het Evangelie is en daar moeten wij bij blijven.
28-03-2023
De verbonden
26-03-2023
Paulus’ getuigenis wordt in Handelingen twee keer beschreven. In de brief aan de Filippenzen geeft Paulus zelf uitleg over wat er met hem gebeurde toen hij Jezus ontmoette. Hij ging de Rechtvaardige zien. Alles veranderde daardoor. Als wij gaan begrijpen wat Christus voor ons deed wordt voor ons ook alles anders.
Pagina 4 van 7