Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Preken Goed Nieuws Bediening

    Preken

    Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

2024

jan 2024 - apr 2024
Preken uit dit jaar
21-04-2024
Bijbeltekst(en): Romeinen 11:11-22
De christelijke kerk heeft zich bijna tweeduizend jaar lang verheven boven het Joodse volk door te zeggen: “Omdat zij Jezus hebben afgewezen zijn zij niet meer volk van God maar volk van de duivel. Door hun afwijzing van Jezus heeft God hen afgewezen en wij zijn nu het geestelijke Israël." Paulus schreef echter in Romeinen 11 dat Israëls ongehoorzaamheid (wat betreft geloof in Jezus) nodig was voor ons, zodat wij verzoening konden ontvangen. Als je dat begrijpt zul je stoppen met Israël te demoniseren en de Joden als moordenaars te bestempelen. Deze boodschap is van groot belang voor de tijd waarin wij nu leven, ook voor het geestelijke klimaat in onze kerken.
14-04-2024
Wat betekent het eigenlijk om te geloven? Vaak maken wij het voor onszelf of voor anderen zo moeilijk om te geloven. Wij denken dat wij daarin veel moeten presteren. Maar geloven is net als kijken. Je verlegt je blikrichting en dat is helemaal niet moeilijk. Dat kan iedereen, altijd, waar je ook bent. Als je naar God kijkt ontdek je dat Hij met vriendelijke ogen naar jou kijkt. Dat is wat geloven inhoudt.
31-03-2024
Bijbeltekst(en): 1 Korinthe 15:12-23
Velen zeggen vandaag de dag dat het geloof in God of in Jezus niet op waarheid is gebaseerd, dat het slechts verzonnen verhalen betreft en dat het daarom zinloos is om te geloven. De opstanding van Jezus uit de dood is echter een bewezen feit. Er zijn duidelijke redenen waarom het zinvol is om in Hem te geloven.
29-03-2024
Bijbeltekst(en): Johannes 19:23-30 & Exodus 3:1-8
Toen Jezus aan het kruis hing had Hij oog voor het verdriet van Zijn moeder, maar ook voor de nood van de moordenaar die naast Hem aan het kruis hing. Jezus zag de nood van Zijn eigen volk en van de hele wereld. God gaf Zijn Zoon om Israël tot heerlijkheid te brengen, omdat Hij de nood van Zijn volk zag, net als ten tijde van de exodus (Exodus 3: Ik heb het lijden en onderdrukking van mijn vol Israël gezien).
29-03-2024
De dood van Jezus aan het kruis is als een diamant die veel schitterende kanten heeft. We staan stil bij enkele daarvan. Jezus heeft onze schaamte gedragen, Hij heeft onze zonden gedragen en Hij heeft onze vloek gedragen. Daarnaast zien wij een heel duidelijke parallel met het Pesach feest van Israël.
28-03-2024
Bijbeltekst(en): Genesis 2:24
Vrij omgaan met seksualiteit en snel met iemand in bed duiken staat op gespannen voet met liefde. Het maakt mensen ook niet gelukkig, het leidt eerder tot gebroken relaties en eenzaamheid. We hebben het nodig te begrijpen hoe God liefde, huwelijk en seksualiteit heeft bedoeld. Dat is prachtig mooi en tot zegen van huwelijken en gezinnen.
13-03-2024
De wereld gaat ergens naartoe. Het zal niet altijd doorgaan zoals het nu gaat. De tijden worden heftiger, de strijd tegen het volk van God neemt toe. We zien wetteloosheid, vervolging van christenen en afval van de Bijbelse leer toenemen. Hoe zullen wij staande blijven in de eindtijd?
10-03-2024
Bijbeltekst(en): Filippenzen 3:1-11
(Dit is de korte versie van de preek op 25-02-2024 in Hattem) Jezus roept Zijn volgelingen op om alles achter te laten wat zij hebben. Dat bedoelt Hij niet letterlijk. Het gaat om de toestand van ons hart. Je kunt dingen op een verkeerde manier hebben en je kunt dingen op een goede manier hebben. De vraag is wat wij ten diepste hebben en waar wij op vertrouwen. Het is een grote zegen en vrijheid om alles te zijn verloren om Jezus’ wil.
26-02-2024
Zowel Israël als de Gemeente van de Heere Jezus Christus lijden verdrukking in deze wereld. Dat heeft Jezus ook gezegd, dat dat zo zou zijn. Hijzelf heeft ook geleden, meer dan wie dan ook. Welke lessen kunnen wij leren uit het lijden? Wat bemoedigt ons in ons lijden? Hoe kunnen wij volharden en trouw blijven in het lijden?
25-02-2024
Bijbeltekst(en): Filippenzen 3:1-11
(Dit is de lange versie van de preek op 10-03-2024 in Katwijk) Jezus roept Zijn volgelingen op om alles achter te laten wat zij hebben. Dat bedoelt Hij niet letterlijk. Het gaat om de toestand van ons hart. Je kunt dingen op een verkeerde manier hebben en je kunt dingen op een goede manier hebben. De vraag is wat wij ten diepste hebben en waar wij op vertrouwen. Het is een grote zegen en vrijheid om alles te zijn verloren om Jezus’ wil.