Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Diensten met tag - Evangelie

Hoe vals het welvaartsevangelie is
17-11-2019
Bijbeltekst(en): Psalm 16:11 & Jesaja 61:10
Het Evangelie moet opnieuw gedefinieerd worden. Niet omdat het Evangelie is veranderd, maar omdat de uitleg van het Evangelie is veranderd. Het welvaartsevangelie zegt dat God je altijd gezond en voorspoedig wil maken en dat de inhoud is van 'de gunst van de Heere'. Inmiddels zijn wij in evangelisch Nederland gewend geraakt aan een aantal basisgedachten die bij het welvaartsevangelie horen. Predikers, kerken en organisaties moeten een keuze maken of ze daarin wel of niet willen blijven meegaan.
De kern van het evangelie
19-05-2019
Bijbeltekst(en): Romeinen 3:23-5:8 & Efeze 2:8-9
Het evangelie moet opnieuw gedefinieerd worden. Niet omdat de inhoud is veranderd, maar omdat de inhoud van veel evangelieprediking is veranderd. Wanneer de inhoud van het goede nieuws door mensen in twee zinnen wordt weergegeven ontbreekt vaak de diepste kern. Velen geloven dat het goede nieuws is dat God ons helpt te worden wie we bedoeld zijn te zijn en tot onze volle potentie en ontplooiing te komen. Daarin gaat het echter vooral om onszelf. De diepste kern van het evangelie heeft niet met onszelf op zich te maken, maar met een herstelde relatie met God, waarin wij Hem gaan aanbidden en liefhebben in alle omstandigheden van het leven.
Rechtvaardigmaking door het geloof
10-02-2019
Bijbeltekst(en): Romeinen 4:1-12
Het is heel bevrijdend te gaan beseffen dat wij niet uit werken van de wet gerechtvaardigd worden, maar door de genade van de Heere Jezus Christus. Rechtvaardiging (of: rechtvaardigmaking) houdt niet in dat je zelf al helemaal rechtvaardig bent, maar dat God je rechtvaardig verklaart, je ziet als iemand die rechtvaardig is en je als zodanig behandelt. Luister naar deze preek waar veel bemoediging vanuit gaat.
Vrijheid als gave en opgave
05-04-2009
Bijbeltekst(en): Exodus 12
Jezus: De Zon die gerechtigheid brengt
24-12-2008
Deze preek gaat over de allerlaatste woorden van het Oude Testament, beter gezegd de Wet en de Profeten. Boven het gedeelte in de Bijbel staat: De verschijning van de Zon der gerechtigheid. Gelijk daarna lezen we in de Bijbel over de geboorte van Jezus, de Messias, de Christus.
De Here zien en nooit meer dezelfde zijn
16-11-2008
Bijbeltekst(en): Jesaja 6:1-8
Jesaja zag de Heere zitten op een hoge en verheven troon. Deze ontmoeting met God, dit visioen van Wie de Heer is, wat ontzettend voor Jesaja, omdat Hij zich bewust werd van zijn de zondigheid van zijn motieven, gedachten en daden. Maar er kwam verlossing voor Jesaja. Het Evangelie wordt duidelijk als we kijken naar dit Bijbelgedeelte.