Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Diensten met tag - God

De vreugde en de zegen van het leven in gemeenschap met God
05-01-2020
Bijbeltekst(en): Psalm 16:1-11
Ondanks de moeite en ondanks ons falen in dit leven is er overvloed van vreugde bij God. De onvolmaaktheden van dit leven nemen niet weg dat wij genade op genade ontvangen. God is goed en Hij houdt ons vast. Hij is ons komen opzoeken en dat is reden tot geweldige vreugde. Een aantal gedachten uit Psalm 16 die te maken hebben met het leven in gemeenschap met God.
Vrede en blijdschap vinden bij God
27-10-2019
Bijbeltekst(en): Jeremia 13:1-11 & Mattheüs 13:44
In deze preek worden drie beelden uit de Bijbel besproken. Deze beelden roepen ons op om God trouw te zijn en als discipelen van Jezus te leven. Ze laten ons zien hoeveel we zowel God als onszelf tekort doen als ons hart vooral naar andere dingen uitgaat dan naar God. Er is overvloed van vreugde voor Zijn Aangezicht. Dichtbij God vinden we rust en vrede, blijdschap en vreugde.
Dichtbij God leven
01-09-2019
Bijbeltekst(en): Hosea 6:1-3 & Lukas 15:11-32
Laten wij terugkeren naar de Heere, zoals de verloren zoon terugkeerde naar zijn vader. Nergens is meer overvloed dan in het huis van de Vader. Niemand kan ons gelukkig maken, behalve God Zelf.