Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Preken Goed Nieuws Bediening

    Preken

    Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Diensten met tag - Heilige Geest

Hoe de Heilige Geest werkt in ons leven en ons bemoedigt
20-10-2019
Jezus sprak uitvoerig met Zijn discipelen voordat hij gekruisigd zou worden. Ze zouden de meest moeilijke tijd ooit gaan meemaken, en Hij bereidde hen daarop voor. Ook wij maken moeilijke dingen mee en hebben bemoediging nodig. De Heere Jezus sprak over de Heilige Geest en noemde Hem de Trooster. Hoe worden wij getroost door de Geest? Wat zijn de dynamieken van de werking van de Heilige Geest in ons leven?
Reveilweek 2019 (4): Kom naar de bron van levend water: Laat je beker overstromen.
01-08-2019
Bijbeltekst(en): Johannes 7:37-39 & Efeze 5:18
Als we ons laten vullen met de Heilige Geest zal het Levende Water blijven stromen. Het is niet de bedoeling dat we leven vanuit een bodempje onderin de beker van ons leven, maar vanuit een overstromende beker (Psalm 23:5). Jezus is niet alleen de Herder in Psalm 23 maar ook de Gastheer. Maken wij gebruik van Zijn uitnodiging om bij Hem aan tafel te komen zitten? Leg je je neer bij je eigen comfortabele leventje, waarin het geestelijk gezien droog en levenloos blijft? Of strek je je uit naar de overvloed die de Heere je wil geven. Hij geeft niet met mate maar overvloedig. Zijn wij bereid de prijs te betalen voor het ontvangen van die overvloed die Hij ons wil geven?
De leiding van de Heilige Geest op de weg
05-12-2010
De Heere God heeft Zijn Geest uitgestort over Israël en daarna ook over de niet-Joden, de volkeren. Nog steeds doet Hij dat. Daardoor kunnen wij door Zijn Geest geleid worden. Zo mogen wij wandelen met God en kracht en wijsheid ontvangen om de juiste weg te vinden in het leven.