Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Diensten met tag - Jezus' wederkomst

De komst van het Koninkrijk gaat niet buiten Israël om
15-12-2019
Bijbeltekst(en): Lukas 1:26-33 & Daniël
Dat de engel Gabriël verscheen aan de maagd Maria leert ons dat de geboorte van Jezus te maken heeft met profetieën uit het boek Daniël. Want alleen in Daniël komen wij verder Gabriël tegen. Het boek Daniël leert dat het Koninkrijk van God op aarde zal gaan komen en dat het niet buiten Israël om zal komen. Daarom wordt Israël ook zo aangevallen in deze wereld. Waarom stelt de christelijke kerk zich dan vaak afzijdig op ten opzichte van Israël? Hoe kan het dat veel christenen niet bewogen zijn met Israël?
Tekenen van de aanstaande wederkomst
06-11-2019
Wij verwachten de wederkomst van Jezus Christus. Hij heeft ons geleerd te letten op de tekenen van de tijd. Wat zijn tekenen van Zijn aanstaande wederkomst? Welke recente ontwikkelingen wijzen erop dat Zijn komst aanstaande is?
Christen zijn in de eindtijd
26-04-2019
Preek van ds. Oscar Lohuis, gehouden tijdens de eindtijdconferentie van stichting HeartCry, april 2019.
Jezus komt om te oordelen
24-02-2019
Bijbeltekst(en): Mattheüs 25:31-46
In de gelijkenis van de schapen en de bokken wordt ons duidelijk gemaakt dat Jezus Christus terug zal komen om alle mensen te oordelen. Er gaat een oordeel komen over deze wereld. Hij kwam in nederigheid maar komt in heerlijkheid. Voor sommigen zal dit een dag van grote blijdschap zijn, voor anderen een dag van grote rampspoed en ondergang. Wanneer wij denken aan alle onrecht, zonde, diefstal, misbruik, corruptie, geweld, haat, moord, oorlog, hebzucht, egoïsme en ga zo maar door, dan is het heel goed nieuws dat God zal gaan ingrijpen en zal gaan oordelen.
De hoop voor deze wereld: Het Koninkrijk van God
26-12-2010
Preek over de werkelijke hoop voor deze wereld, dat is de wederkomst van Jezus en de komst van het Koninkrijk van God. Dat is onze zalige hoop, de openbaring van de verlossing die aanstaande is, de verschijning in deze wereld van de grote God en Zaligmaker, Jezus Christus.
Pagina 1 van 2