Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Diensten met tag - Discipelschap

Niets is beter voor jezelf dan Jezus te volgen
13-10-2019
Bijbeltekst(en): Titus 2:11-14 & Jeremia 13:1-11
Soms denken wij dat we heel veel moeten opgeven voor het leven met God en voor de navolging van Jezus. In een bepaald opzicht is dat ook zo. Maar als je gaat zien dat de Heere alleen maar aan je vraagt om dat op te geven dat je eigen leven verpest, dan is het geen opgave meer. Als we zicht krijgen op de geweldig hoge en bevoorrechte roeping die wij hebben, dat we met God mogen leven, dan zullen we zeggen: Het is geen offer om alles voor Jezus over te hebben! Hij maakt mij veel en veel rijker dan ik zou zijn als ik voor mezelf zou blijven leven.
Reveilweek 2019 (3): Kom naar de grazige weiden: Luisteren naar de stem van Goede Herder en Hem volgen
31-07-2019
Bijbeltekst(en): Johannes 10:1-17
Jezus is geen dief of rover, en ook geen huurling die even iets doet voor de schapen, maar Hij is de Herder van de schapen, die Zijn leven voor de schapen heeft ingezet. De gelijkenis van de kudde en de herder maakt duidelijk dat ieder mens zich laat leiden, hetzij door krachten die te vergelijken zijn met de huurling of met de rover, hetzij door de goede Herder. Door wie laten wij ons leiden? Welke stem verkies je te horen en te volgen? Er komen meer dan ooit stemmen op ons af, ook door de techniek die we dagelijks met ons meedragen. In deze studie zullen stilstaan bij het luisteren naar de stem van de Goede Herder. Schapen associëren de stem van hun herder met het goede, en daarom gaan ze graag achter hem aan, omdat hij hun leidt naar rustige wateren en grazige weiden. Uit Jezus’ uitspraak ‘Ik ben de goede Herder’ blijkt Zijn zorg voor ons en dat Hij werkelijk goed voor ons is.
Christen zijn en de radicaliteit van het kruis
27-04-2019
Preek over 'Christen zijn en de radicaliteit van het kruis' gehouden tijdens de eindtijdconferentie van stichting HeartCry in april 2019.
Samen onderweg zijn
12-12-2010
Prediking over 'Samen onderweg zijn' als christenen, als kinderen van God, als leden van de gemeente van Jezus Christus.