Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Diensten met tag - Jezus

Reveilweek 2019 (2): Kom uit je bubbel: Het christelijke leven is niet iets maar een Persoon.
30-07-2019
De waarheid is een persoon: Jezus Christus. De basis voor onze behoudenis ligt niet in onszelf, maar in Christus. In deze preek gaat het over 1. hoe wij christen worden en 2. hoe wij het christelijke leven kunnen leiden. Voor beiden geldt dat niet wijzelf, maar Hij het fundament is. We zijn zo geneigd om alles vooral bij onszelf neer te leggen en te denken dat we het zelf voor elkaar moeten krijgen. In die bubbel leven we vaak. We worden opgeroepen te leven door geloof in de Heere Jezus, vertrouwen op Hem. De waarheid is niet iets, niet een formule of een belijdenis, maar een Persoon. Wij worden door Hem met de Vader verzoend en mogen het leven verder leiden door Hem Zelf.
Blijdschap en vrede omdat Jezus Overwinnaar is
02-06-2019
Bijbeltekst(en): Lukas 24
Wij maken allemaal heftige dingen mee die ons kunnen beroven van onze vrede en blijdschap. Mensen doen nog steeds dwaze en verkeerde dingen en daarmee richten ze schade aan. Soms heel veel schade. Het ergste is als je slachtoffer wordt van onrecht. Het grootste probleem in deze wereld is het kwaad en wij worden allemaal in dit leven getroffen door het kwaad, de zonden en de tekortkomingen van anderen. Maar ook het kwaad in ons eigen hart berooft ons van vrede en blijdschap. Daarom is het zo bemoedigend om te lezen hoe het hart van de discipelen veranderde toen zij Jezus zagen. Het zien van wie Jezus is vervult ook ons hier en nu met nieuwe blijdschap. Ons hart leeft op, de storm van binnen komt tot bedaren, de rust keert terug en er gaat weer een lied klinken in ons hart wanneer wij onze aandacht richten op de opgestane Heer.
De zoekende liefde van God
23-11-2008
Bijbeltekst(en): Johannes 4:3-42
Jezus moest door Samaria, niet omdat die weg geografisch gezien de beste weg was, maar omdat God wist dat daar een vrouw in diepe nood was. Jezus sprak haar aan en de ontmoeting die zij met Hem had veranderde haar hele leven. Deze ontmoeting is voor ons een prachtig voorbeeld van de zoekende liefde van God, van Jezus die gekomen is om het verlorene te zoeken en te redden.
De zoekende liefde van Jezus
19-10-2008
Bijbeltekst(en): Johannes 4:3-42
Jezus moest door Samaria, niet omdat die weg geografisch gezien de beste weg was, maar omdat God wist dat daar een vrouw in diepe nood was. Jezus sprak haar aan en de ontmoeting die zij met Hem had veranderde haar hele leven. Deze ontmoeting is voor ons een prachtig voorbeeld van de zoekende liefde van God, van Jezus die gekomen is om het verlorene te zoeken en te redden.
Wat gebeurde er aan het kruis?
10-08-2008
Waarom stierf Jezus aan het kruis? Waardoor stierf Hij? Hoe komt het dat Hij al na zes uur aan het kruis te hebben gehangen is gestorven, terwijl dat normaal minstens 24 uur duurde? Wat is de betekenis van Jezus' dood voor ons en voor deze wereld?
Pagina 1 van 2