Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Diensten met tag - Israël en de Kerk

Waarom de meeste Joden niet in Jezus geloven
14-02-2023
Bijbeltekst(en): Romeinen 9-11
De grote vraag waar de apostel Paulus mee worstelt in Romeinen 9-11 is het mysterie van het ongeloof van Israël ten aanzien van Jezus. Hoe kan het dat zo veel Joden niet zien dat Hij de Messias is, terwijl zoveel niet-Joden dat wel zijn gaan zien. In preek wordt een soort helikopterview gegeven op wat Paulus daarover zegt in die hoofdstukken.
Zonder Israël geen opwekking
24-01-2020
Bijbeltekst(en): Romeinen 11:11-36
Preek gehouden tijdens conferentie Hart voor de Gemeente, Hebron Missie. We verlangen allemaal naar opwekking, naar een nieuw reveil, naar geestelijke vernieuwing in de kerk en in de samenleving. Deze preek gaat over waarom het nodig is om te leren Israël te zegenen als we hiernaar verlangen. De achteruitgang van de kerk staat niet los van het eeuwenoude christelijke antisemitisme in Europa.
De verhouding tussen Israël en de Kerk
25-09-2019
Al vroeg in de kerkgeschiedenis is er veel mis gegaan in de verhouding tussen Israël (het Joodse volk) en christenen. De kerk werd steeds meer niet-Joods en ging zich afsnijden van de Joodse wortels van haar eigen bestaan. Deze lezing is een krachtige oproep om terug te keren van de dwaalwegen die de kerk is gaan bewandelen in het denken over Israël en de manier waarop er gehandeld is en wordt jegens Israël.
Nederigheid
01-08-2019
Bijbeltekst(en): Romeinen 11:13-23
Wat veel christenen zich niet realiseren is dat het voor ons nodig was dat het volk Israël zou struikelen over de Messias. Door hun val is rijkdom naar de heidenen gekomen, dus hun verwerping van Jezus is verzoening voor de wereld gekomen. Daarom past het ons als heidense gelovigen in Jezus om een nederige houding aan te nemen t.o.v. Israël en ons te realiseren hoe bijzonder het is dat wij er ook bij mogen horen.
Israël zegenen
30-06-2019
Bijbeltekst(en): Genesis 12:1-3
De Heere God zei tegen Abraham: ‘Ik zal zegenen wie u zegent en wie u vervloekt zal ik vervloeken.’ De geschiedenis bewijst dat dit een tijdloos principe is. Het christendom heeft door de eeuwen heen het nageslacht van Israël (het Joodse volk) meestal meer vervloekt dan gezegend. De leer dat de kerk het nieuwe Israël is geworden - en dat alle beloften voor Israël geestelijk gezien op de kerk zijn overgegaan - is onhoudbaar. Israël in de Bijbel is gewoon het ethnische Israël. Dit was, is en blijft een bijzonder volk, omdat God door hen de wereld heeft gezegend en zal zegenen. Daarom is het zo belangrijk dat christenen leren om Israël te zegenen. Israël is de sleutel tot het begrijpen en interpreteren van de wereldgeschiedenis. Jezus en Israël horen bij elkaar.
De betekenis van het herstel van Israël voor de Kerk
28-04-2019
Bijbeltekst(en): Handelingen 1:1-11
Jezus heeft gezegd dat wij moeten letten op de tekenen van de tijd. In welke tijd leven wij nu? Wat zijn de tekenen van de tijd waarin wij leven? Heel bijzonder is dat wij in een tijd leven waarin Israël weer op de kaart staat en het Joodse volk weer woont in het land dat God aan hen gegeven heeft. Wat heeft dat christenen vandaag de dag te zeggen?
Israël en de kerk: de verbonden
10-11-2010
Hoe zullen wij de verbonden die we in de Bijbel tegenkomen uitleggen? Hoe zit het met de verbonden die God met Israël heeft gesloten? Heeft God verbonden gesloten met de Kerk? Is de Kerk nu het verbondsvolk van God?