Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Preken Goed Nieuws Bediening

    Preken

    Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Diensten met tag - Huwelijk

Als je twijfelt of je verder kan in het huwelijk
12-01-2020
Bijbeltekst(en): Romeinen 12:1-21
Je bent getrouwd in de kerk. Je hebt aan God gevraagd om je huwelijk te zegenen. Maar nu lijkt er van zegen weinig sprake te zijn. Misschien zijn er goede tijden geweest, maar nu is het goede overschaduwd door andere dingen. Je huwelijk loopt niet meer zoals je graag zou willen. Vervreemding tussen jou en je partner, problemen in de communicatie, scheefgroei in ontwikkeling en verwachtingen. Het kan zo groot worden dat er twijfel is om verder te gaan. En dan?
Exclusieve Liefde: waarom seksuele reinheid de mens goed doet
03-02-2019
Bijbeltekst(en): Genesis 2:24 & Hebreeën 13:4
Er is een zich zeer sterk opdringende seksuele revolutie gaande in de Westerse wereld. Het begint totalitaire vormen aan te nemen en wil dat iedereen daarin mee gaat. De Bijbel roept op tot een duidelijke en strenge seksuele moraal: seksuele gemeenschap is alleen bedoeld voor man en vrouw in het huwelijk. Dit is niet bedoeld om de mens te beperken en het leven zuur te maken. Integendeel, God wil het beste voor ons en Hij heeft regels gegeven waardoor een samenleving goed functioneert.
Communiceren van hart tot hart
16-03-2008
Bijbeltekst(en): 2 Korinthe 6:1-13
Communicatie is heel belangrijk in iedere relatie en zeker in het huwelijk. Als het niet (meer) lukt om echt met elkaar te communiceren raak je van elkaar verwijderd. Wat is echte communicatie en hoe kunnen we dat leren?
Wat is liefhebben volgens de Bijbel?
02-03-2008
Gods Woord roept ons op om onze naaste lief te hebben als onszelf. Wat betekent dat? Is het mogelijk om gehoor te geven aan de oproep om lief te hebben? Kun je als bruidegom en bruid beloven dat je elkaar zult blijven liefhebben? Waaruit bestaat het liefhebben van de ander volgens de Bijbel?
Het huwelijk naar Gods plan
17-02-2008
Bijbeltekst(en): Genesis 2:24
Wat is Gods ontwerp voor het huwelijk? Wat zegt de Bijbel over hoe God het huwelijk heeft bedoeld?