Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Preken Goed Nieuws Bediening

    Preken

    Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Zoek op:
Zalig ben je als mensen je vervolgen vanwege de gerechtigheid
12-06-2022
(Zondag voor de Lijdende Kerk) Jezus draait het helemaal om: degenen die vervolgd worden vanwege hun verlangen naar- en opkomen voor gerechtigheid, zijn niet zielig of armzalig, maar zijn juist zalig. De Heere Jezus leert ons ook hoe we behoren om te gaan met tegenstand wanneer wij die krijgen omdat wij Hem willen volgen.
Er rusten bijzondere beloften op het volk van Israël
09-06-2022
Bijbeltekst(en): Romeinen 11:11-36
De beloften die God deed aan Israël zijn door de komst van de Messias niet van tafel geveegd. Wat betekent dit voor de Kerk uit de volken?
Wat is het Joodse Pinksterfeest?
05-06-2022
Bijbeltekst(en): Exodus 19 & Handelingen 2
Wat is het Joodse Pinksterfeest en hoe verhoudt zich dat tot wat er gebeurde bij de uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2?
Bewogenheid met Israël
02-06-2022
Bijbeltekst(en): Romeinen 9:1-5
Zowel de Heere Jezus als de apostel Paulus waren zeer bewogen met het lot van hun eigen volk. Wanneer je als niet-Jood de God van Israël leert kennen krijg je de zelfde bewogenheid met het volk van Israël.
God leren kennen door de storm
29-05-2022
Bijbeltekst(en): Markus 4:35-41
Wij houden niet van stormen in ons leven. We hebben liever dat alles rustig en kalm is. Als het dan zo te keer gaat vragen we ons af waar God is? Waarom doet Hij niets en grijpt Hij niet in. Het kan wel eens zijn dat God meer aanwezig is in de stormen van ons leven dan wij denken. Juist door moeilijkheden heen leren wij Hem vaak beter kennen.
Kom tot de Bron van levend water
29-05-2022
Bijbeltekst(en): Johannes 7:37-39 & Jesaja 55:1-3
Jezus heeft stromen van levend water uit ons binnenste beloofd. Dat is door geloof in Hem. Maar geloven is niet een soort werk dat wij moeten doen. Hoe kunnen we het geloof dan wel omschrijven? Hoe kunnen wij komen tot de Bron, zodat onze honger gestild en onze dorst gelest zal worden? (Zelfde preek als van 27 maart, maar toch weer anders) (Joh. 7:37-39, Jesaja 55:1-3a, Psalm 23:5-6, Openb. 22:17)
Communicatie in het huwelijk en seksualiteit
28-05-2022
Studies over het huwelijk (4e van 4)
De verantwoordelijkheid van man en vrouw in het huwelijk
27-05-2022
Studies over het huwelijk (3e van 4)
Wat betekent het elkaar lief te hebben?
27-05-2022
Studies over het huwelijk (2e van 4)
Gods ontwerp voor een gelukkig huwelijk
26-05-2022
Studies over het huwelijk (1e van 4)