Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Zoek op:
Welke Profetieën worden in deze tijd vervuld?
27-02-2022
Het is wonderlijk om te zien hoe bepaalde profetieën uit de Bijbel in deze tijd vervuld worden. Van sommige profetieën ten aanzien van Israël kunnen we zien dat ze tot in detail vervuld worden.
Draait het in de Bijbel om jou of om de God van Israël?
09-02-2022
Bijbeltekst(en): Jesaja 6:1-9
Ons geloofsleven verandert als wij gaan begrijpen dat de Heere God de Heilige is, dat alles voor Hem bestaat en dat het uiteindelijk allemaal draait om de openbaring van Zijn heerlijkheid.
Uit mijn hart ten aanzien van Israël
06-02-2022
Oscar werd gevraagd om kort en bondig vanuit zijn hart te delen waarom hij verbondenheid met Israël belangrijk vindt voor de Kerk.
Wat is het Evangelie en waarom geloven in Jezus Christus?
06-02-2022
Bijbeltekst(en): Romeinen 3:23 & Romeinen 6:23
Soms moeten wij weer terug naar de basis, hebben wij het nodig om het Evangelie weer uitgelegd te krijgen. In deze korte preek wordt uitgelegd waarvan Jezus Christus ons redt en wat de inhoud van het Evangelie is. (Rom. 3:23, Rom. 6:23, Rom. 5:8, Efeze 2:8-9)
Christus, het enige rustpunt voor ons hart
30-01-2022
Bijbeltekst(en): Genesis 15:1-6
Veel in deze wereld en in ons persoonlijke leven kan ons onrustig maken. Voor ons lichaam zijn er letterlijk plekken waar wij naartoe kunnen gaan om even tot rust te komen. Is er ook zo’n plek voor ons hart? Wat geeft rust aan onze ziel? Hoe komen wij tot Christus, Die ons rust geeft?
Eindtijdactualiteit
23-01-2022
Jezus sprak over het einde der tijden. De geschiedenis zal niet altijd doorgaan zoals die nu gaat. Wat zijn de tekenen van de eindtijd die wij nu in onze tijd al kunnen waarnemen?
De komst van het Koninkrijk van God
16-01-2022
Bijbeltekst(en): Jesaja & Daniël
Vrije Baptisten Gemeente Bethel - Hattem Het Evangelie is het Evangelie van het Koninkrijk van God. Wat betekent dat? Wat is het Koninkrijk van God? Wanneer komt het Koninkrijk van God? Is het alleen een geestelijk koninkrijk of mogen wij daadwerkelijk het Koninkrijk op aarde verwachten? (Diverse teksten uit Jesaja, Daniël en Lucas)
Wat is het oude en wat is het nieuwe verbond?
10-01-2022
Wat zegt de Bijbel over het oude en het nieuwe verbond? De vervangingsleer zegt dat het oude verbond met Israël is gesloten en het nieuwe verbond met de kerk. Het denken over de verbonden is bepalend voor ons denken over Israël en de kerk. In deze lezing proberen we meer grip te krijgen op wat het oude en nieuwe verbond wel en niet inhouden, en wat dat betekent voor ons begrijpen van het Evangelie.
De komst van het Koninkrijk van God
09-01-2022
Het goede nieuws waar de Bijbel ons over vertelt is dat het Koninkrijk van God in deze wereld zal komen. In deze preek wordt stilgestaan bij teksten die daarover gaan, zodat we een beter beeld krijgen van wat dat Koninkrijk inhoudt. Jezus sprak daar voortdurend over en profeteerde dat het Evangelie van het Koninkrijk (!) aan alle volkeren gepredikt zal worden, en dat dan het einde zal komen. Laat het ons dagelijks gebed zijn dat het Koninkrijk van God spoedig zal komen.
De belegering van Jeruzalem in de tijd van Hizkia en de strijd om Jeruzalem nu en in de eindtijd
09-01-2022
Bijbeltekst(en): 2 Koningen 18-19 & 2 Kronieken 32
Koning Hizkia krijgt te maken met een zeer benauwende en levensbedreigende situatie voor heel de stad Jeruzalem. Toch spreekt de Heere door de profeet Jesaja dat de stad niet door de Assyriërs ingenomen zal worden. De Heere verheerlijkt Zijn naam door op een wonderlijke wijze uitredding te geven. Ook in onze tijd verheerlijkt de Heere Zijn naam door Israël te bevrijden van al haar vijanden.
Pagina 13 van 67