Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Preken Goed Nieuws Bediening

    Preken

    Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Zoek op:
Eerste Paasdag is het feest van de Eerstelingen volgens de Bijbel
09-04-2023
Wat wij Pasen noemen is volgens de Bijbel het sterven van het Lam. Ons Paaslam is geslacht. Door het bloed van het Lam ging het verderf aan Israël voorbij. We zouden Goede Vrijdag dus Pasen moeten noemen. De dag van de opstanding van Christus komt overeen met wat de Bijbel leert over het Eerstelingenfeest.
Is de Bijbelse landbelofte aan Israël nog geldig vandaag?
06-04-2023
Bijbeltekst(en): Genesis 12:7 & Psalm 105:7-11
Over het land Israël is veel te doen in deze tijd. De hele wereld lijkt zich te bemoeien met dit piepkleine landje. In de Bijbel lezen wij dat God dit land voor eeuwig aan het volk Israël heeft beloofd. Is die landbelofte nog actueel, is die nog van toepassing vandaag de dag? In deze studie komen ook de verbonden uit de Bijbel aan bod. Hoe zullen wij denken over de verbonden, het oude en het nieuwe verbond?
Wat is het evangelie?
02-04-2023
Bijbeltekst(en): 1 Korinthe 15:1-11
In de tijd waarin wij leven is een ander evangelie dan het Bijbelse Evangelie overheersend geworden. Paulus schreef aan de Korintiërs: dit is het Evangelie dat ik u verkondigd heb. Alleen de Bijbel maakt ons duidelijk wat de inhoud van het Evangelie is en daar moeten wij bij blijven.
De verbonden
28-03-2023
De verbonden
Wat gebeurde er met Paulus toen hij Christus ontmoette?
26-03-2023
Paulus’ getuigenis wordt in Handelingen twee keer beschreven. In de brief aan de Filippenzen geeft Paulus zelf uitleg over wat er met hem gebeurde toen hij Jezus ontmoette. Hij ging de Rechtvaardige zien. Alles veranderde daardoor. Als wij gaan begrijpen wat Christus voor ons deed wordt voor ons ook alles anders.
Jeruzalem, de stad van de Grote Koning
23-03-2023
Waarom is de stad Jeruzalem de meest belangrijke stad van deze wereld? Wat zegt de Bijbel over de aardse stad Jeruzalem? Wat heeft deze stad met de eindtijd te maken?
Geen aanklacht houdt stand
19-03-2023
Bijbeltekst(en): Psalm 25:15 & Zacharia 3:1-5
Satan klaagt het volk van God aan bij God. Het volk heeft inderdaad gezondigd. Maar de Heere bestraft satan en zegt: Ik heb hen gered! Satan klaagt ook aan in ons geweten. Ook wij mogen deze aanklachten van ons afwerpen vanwege het volbrachte werk van Christus. Geen aanklacht houdt stand! Er is geen veroordeling meer. Dit is inhoudelijk dezelfde preek als die van 5 maart 2023 maar toch weer anders!
Bloed aan onze handen, de tragische geschiedenis van de Kerk en het Joodse volk.
17-03-2023
In deze livestream gaat ds. Oscar Lohuis met ons kijken naar de geschiedenis van het christendom ten aanzien van het Joodse volk. En dat is geen vrolijke geschiedenis. Eeuwenlang heeft het Joodse volk moeten lijden om de haat en nijd van hun christelijke buren. Het is goed om ons als christenen bewust te zijn van onze geschiedenis ten aanzien van het Joodse volk. Hoe gaan wij nu om met het volk van God?
De bijzondere tijden waarin wij leven
17-03-2023
Serie 'Zegen door Israël' (6e van 6).
God heeft een plan voor deze wereld
16-03-2023
Serie 'Zegen door Israël' (5e van 6).