Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

Preken Goed Nieuws Bediening

Preken

Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Zoek op:
Leven vanuit een hoopvolle toekomstverwachting
27-08-2023
Bijbeltekst(en): 1 Petrus 1:3-9
Of je wel of niet hoop voor de toekomst hebt maakt veel verschil ten aanzien van hoe je in het leven hier en nu staat. Door geloof in Jezus is er nieuw leven gekomen. Je bent opnieuw geboren, en nu zul je niet meer verloren gaan, zelfs niet als je sterft. Die hoop doet al ons leed verzachten.
De Bijbel spreekt tot ons maar gaat over Israël
20-08-2023
Bijbeltekst(en): Jesaja 43:1-7
Oscar Lohuis benadert Jesaja 43:1-7 als tweeluik. Het eerste luikje is hoe we als christenen de tekst op onszelf kunnen toepassen. Het tweede luik is wat er eigenlijk staat over Israël, het volk van God. Daar gaat de hele Bijbel over. Hebben we daar voldoende oog voor? Zien we hoe God aan het werk is met Zijn plan voor deze wereld?
Aanbidding als levensstijl
19-06-2023
Bijbeltekst(en): Kolossenzen 3:12-17
Voor degenen die God persoonlijk hebben leren kennen door geloof in Jezus de Messias, wordt aanbidding het doel en het motto van hun leven. Hoe wordt aanbidding het allesomvattende thema in ons leven? Aanbidding wordt op de volgende drie manieren het hoofddoel en motto in ons leven: 1. We aanbidden door anderen lief te hebben zoals Jezus deed (Kol. 3:12-15) 2. We aanbidden door te mediteren over het Woord van God (Kol. 3:16) 3. We aanbidden door alles wat we doen voor Hem doen (Kol. 3:17) Uitnodiging om lief te hebben met de radicale liefde van Jezus, ernaar te streven het Woord Christus voortdurend onder ons te laten wonen en te stoppen met onszelf te aanbidden en Hem alleen te aanbidden in alles wat we doen.
God ziet jouw ellende
13-06-2023
Bijbeltekst(en): Exodus 3:7-8
God is begaan met het leed en de ellende van Zijn volk en Hij treedt op om te redden.
Vrij zijn door God te dienen uit liefde
11-06-2023
Bijbeltekst(en): Exodus 20:1-21
Hoe kunnen we vrij worden van gebondenheid aan doelloosheid, duisternis en onrust? Wanneer ontdekken wij wat de bedoeling van ons leven is? Wat is de weg tot vrijheid van gebondenheid aan duistere hartstochten en begeerten?
Tekenen van de eindtijd
06-06-2023
Jezus heeft gezegd dat we moeten letten op de tekenen van de tijd. Zijn er bepaalde ontwikkelingen in de wereld waarvan we kunnen zeggen dat dat tekenen zijn van de naderende verlossing, van de wederkomst van Christus?
Gods beloften zijn betrouwbaar, ook als het lijkt van niet
04-06-2023
Bijbeltekst(en): Hebreeën 11:8-16
God beloofde Abram een land, maar hij kreeg geen land tijdens zijn leven. Hij beloofde Abram en Sara een zoon, maar die zoon kwam maar niet. Er zijn veel verhalen van (nog) niet vervulde beloften van God in de Bijbel. Hoe zit het dan met Gods trouw en de betrouwbaarheid van Zijn beloften?
Wat is de betekenis van Pinksteren in het licht van het Joodse Pinksterfeest?
28-05-2023
Bijbeltekst(en): Exodus 19:1-9
Het Pinksterfeest ontstond niet toen de Heilige Geest over de discipelen werd uitgestort zoals beschreven in Handelingen 2. Al vanaf de exodus uit Egypte vierde Israël het Pinksterfeest. Het wordt ook genoemd het Wekenfeest, zeven weken na Pesach. Nog steeds viert Israël elk jaar het Wekenfeest, zoals beschreven in de Bijbel. Als wij Pinksteren willen begrijpen moeten wij onze ogen niet sluiten voor het Joodse Wekenfeest. Juist door ons daarin te verdiepen gaan wij de betekenis van de uitstorting van de Heilige Geest begrijpen.
God heeft een plan met deze wereld
23-05-2023
God heeft een plan met deze wereld
Pinksteren als vervulling van het Joodse Wekenfeest
22-05-2023
Bijbeltekst(en): Exodus 19:1-9 & Exodus 18-20
Veel christenen weten dat Pasen (het lijden en sterven van Jezus) en het Joodse Pesach alles met elkaar te maken hebben. Maar het Joodse Wekenfeest of Pinksterfeest is bij veel christenen niet zo bekend. Wat vieren de Joden tijdens dit feest en hoe werd dat vervuld toen de Geest over Israël werd uitgestort in Handelingen 2?
Pagina 5 van 67