Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Preken Goed Nieuws Bediening

    Preken

    Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Zoek op:
Jeruzalem, de stad van de Grote Koning
23-03-2023
Waarom is de stad Jeruzalem de meest belangrijke stad van deze wereld? Wat zegt de Bijbel over de aardse stad Jeruzalem? Wat heeft deze stad met de eindtijd te maken?
Geen aanklacht houdt stand
19-03-2023
Bijbeltekst(en): Psalm 25:15 & Zacharia 3:1-5
Satan klaagt het volk van God aan bij God. Het volk heeft inderdaad gezondigd. Maar de Heere bestraft satan en zegt: Ik heb hen gered! Satan klaagt ook aan in ons geweten. Ook wij mogen deze aanklachten van ons afwerpen vanwege het volbrachte werk van Christus. Geen aanklacht houdt stand! Er is geen veroordeling meer. Dit is inhoudelijk dezelfde preek als die van 5 maart 2023 maar toch weer anders!
Bloed aan onze handen, de tragische geschiedenis van de Kerk en het Joodse volk.
17-03-2023
In deze livestream gaat ds. Oscar Lohuis met ons kijken naar de geschiedenis van het christendom ten aanzien van het Joodse volk. En dat is geen vrolijke geschiedenis. Eeuwenlang heeft het Joodse volk moeten lijden om de haat en nijd van hun christelijke buren. Het is goed om ons als christenen bewust te zijn van onze geschiedenis ten aanzien van het Joodse volk. Hoe gaan wij nu om met het volk van God?
De bijzondere tijden waarin wij leven
17-03-2023
Serie 'Zegen door Israël' (6e van 6).
God heeft een plan voor deze wereld
16-03-2023
Serie 'Zegen door Israël' (5e van 6).
Eerst natuurlijk herstel, dan geestelijk herstel voor Israël
15-03-2023
Serie 'Zegen door Israël' (4e van 6).
God is trouw aan Zijn beloften voor Israël
14-03-2023
Serie 'Zegen door Israël' (3e van 6).
Het nieuwe verbond is met Israël gesloten
13-03-2023
Serie 'Zegen door Israël' (2e van 6).
Israël als kanaal van zegen voor deze wereld
12-03-2023
Serie 'Zegen door Israël' (1e van 6).
Hoe kan ik mijn zonden overwinnen?
12-03-2023
Bijbeltekst(en): Romeinen 8:1-6 & Psalm 25:15
Iedere christen kent de worsteling en de strijd met de zonde. We doen soms niet wat we wel willen en wel wat we niet willen. We kunnen onze zonden niet zelf overwinnen. Door de kracht van de Heilige Geest kan dat wel. Deze preek gaat over wat God voor ons heeft gedaan in Zijn Zoon, om ons te bevrijden van de overheersende kracht van de zonde.