Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Preken Goed Nieuws Bediening

    Preken

    Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Zoek op:
Waarom de meeste Joden niet in Jezus geloven
14-02-2023
Bijbeltekst(en): Romeinen 9-11
De grote vraag waar de apostel Paulus mee worstelt in Romeinen 9-11 is het mysterie van het ongeloof van Israël ten aanzien van Jezus. Hoe kan het dat zo veel Joden niet zien dat Hij de Messias is, terwijl zoveel niet-Joden dat wel zijn gaan zien. In preek wordt een soort helikopterview gegeven op wat Paulus daarover zegt in die hoofdstukken.
Hoe kan ik mijn naaste liefhebben?
12-02-2023
Bijbeltekst(en): Romeinen 12:9-15
De hele wet is samengevat in het gebod om God lief te hebben en je naaste als jezelf. Doe aan een ander zoals je zou willen dat een ander aan jou doet. Maar dat kunnen wij niet zomaar. De macht van de zonde is veel te sterk in ons. Wij hebben het Evangelie nodig. Door Jezus te leren kennen en Zijn liefde voor ons kunnen wij ook onze naaste gaan liefhebben als onszelf.
Wandelen met God
05-02-2023
Bijbeltekst(en): 1 Koningen 17:1-16
Hoe kunnen wij wandelen met God? Wat is dat? Wat is daarvoor nodig? In deze preek worden enkele aspecten van het leven met en voor de Heere besproken, naar aanleiding van het leven van de profeet Elia.
Gebed waar je naar verlangt
15-01-2023
Bijbeltekst(en): Mattheüs 6:5-8 & Markus 10:46-52
Het bidden is niet een plicht maar een voorrecht. We gaan het als een opdracht en een moeten zien als we niet goed begrijpen waar het om gaat, wanneer wij bidden. Zicht krijgen op de essentie van gebed leidt ertoe dat wij ernaar verlangen. In deze preek gaat het over twee aspecten: het voorrecht bij God te zijn en het voorrecht om Hem dingen te mogen vragen.
Wat betekent het dat Jezus de Christus is?
15-01-2023
Bijbeltekst(en): Lukas 1:30-33 & Lukas 2:10-11
Als christenen zijn we genoemd naar Jezus Christus. Dat Hij Christus wordt genoemd betekent niet dat Christus Zijn achternaam is. Hij is de Christus, de Messias. Allebei deze woorden betekenen ‘Gezalfde’. Maar waarvoor is Hij dan gezalfd? Waarvoor is Hij gekomen? Wat betekent het feit dat Hij de Christus is voor de toekomst?
Wat is de relatie van Jezus met Israël?
12-01-2023
Het is moeilijk voor ons om te beseffen dat Jezus in veel opzichten bij Israël hoort. Door de eeuwen heen hebben wij Hem zo van Zijn Joodse wortels ontdaan, dat we Jezus en Israël maar moeilijk met elkaar in verband weten te brengen. Velen die in Hem geloven, van Hem getuigen of Hem prediken hebben het nooit over Israël. Of misschien toch wel, maar dan in negatieve zin, omdat Hij botste met de Joodse leiders van Zijn tijd. Toch zijn Jezus en Israël niet van elkaar te scheiden. Hun geschiedenissen hebben veel overeenkomsten. God heeft in Jezus naar Zijn volk Israël omgezien en Hij is gekomen om zijn volk Israël te verheerlijken, zo lezen wij in Lukas 1 en 2. Wat hebben het Evangelie van Jezus en de geschiedenis en toekomst van Israël met elkaar te maken?
Wat God voor ons doet: Hij ziet je en Hij redt!
08-01-2023
Bijbeltekst(en): Exodus 3:7 & Exodus 12:12-13
Het christenleven begint met waarderen van wat de Heere God voor ons heeft gedaan. Voordat wij actief en toegewijd worden in het werk van de Heer moeten onze ogen open gaan voor Zijn genade en liefde voor ons. In deze preek wordt hierbij stilgestaan naar aanleiding van de geschiedenis van de Exodus en de verlossing door het bloed van het Lam.
Hoe verwachting werkt
01-01-2023
Bijbeltekst(en): 1 Petrus 1:3-9
Heel veel in het leven wordt bepaald door de hoop en de verwachting die wij hebben. Misschien wordt wel bijna alles wat wij doen bepaald door de één of andere verwachting die we hebben bij het besluiten tot de activiteit. Zonder hoop valt er gewoonweg niet te leven. Hoe bepalend is het daarom ook of wij hoop hebben voor de eeuwigheid, voor het leven na dit leven. (Dit is ongeveer dezelfde preek als op 4 december, maar nu ook met video)
De geboorte van Christus keerpunt in de geschiedenis
25-12-2022
Bijbeltekst(en): Mattheüs 1:18-25
Wij hebben onze jaartelling afgestemd op de geboorte van Jezus Christus. Niemand heeft de geschiedenis van deze wereld zo beïnvloed en veranderd als Jezus. Sinds zijn leven op aarde hebben ontelbaar veel mensen van over de hele wereld hem leren kennen, waardoor hun levens zijn veranderd. Het werd voor deze mensen persoonlijk ook een keerpunt in hun geschiedenis.
 Ik zie jou, Israël!
18-12-2022
De Bijbelse geschiedenis gaat bijna uitsluitend over de geschiedenis van Israël. Dat geldt ook voor het Nieuwe Testament. Vaak wordt in de christelijke kerk de Bijbel gelezen met slechts het oog op de christelijke kerk, waarbij Israël helemaal vergeten wordt. Dan worden alle bekende namen uit de Bijbel gelezen alsof zij christenen voor hun tijd waren. Het is belangrijk dat wij oog krijgen voor Israël en in ons Bijbellezen Israël Israël laten zijn.