Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Preken Goed Nieuws Bediening

    Preken

    Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Zoek op:
Hoe verwachting werkt; leven met hoop en perspectief
04-12-2022
Bijbeltekst(en): 1 Petrus 1:3-9
Heel veel in het leven wordt bepaald door de hoop en de verwachting die wij hebben. Misschien wordt wel bijna alles wat wij doen bepaald door de één of andere verwachting die we hebben bij het besluiten tot de activiteit. Zonder hoop valt er gewoonweg niet te leven. Hoe bepalend is het daarom ook of wij hoop hebben voor de eeuwigheid, voor het leven na dit leven.
De betekenis van de doop der onderdompeling
27-11-2022
Wat vinden wij in de Bijbel, met name in de evangeliën en bij de apostelen, over de doop? Waarom is de doop der onderdompeling de meest Bijbelse vorm van de doop? Wat zegt de Bijbel over verband tussen de doop en persoonlijk geloof? (Helaas een korte onderbreking vanwege een technische storing)
Gezonden worden zoals Jezus gezonden was
20-11-2022
Jezus zei: Zoals de vader Mij zond, zo zend ik ook u. Hoe was Jezus gezonden in deze wereld en hoe worden wij gezonden in deze wereld? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Omgaan met verdriet vanwege verlies van dierbaren
20-11-2022
Bijbeltekst(en): Johannes 21:1-14
Naarmate je ouder wordt verlies je steeds meer mensen in het leven waar je van bent gaan houden. Het is soms heel erg moeilijk om afscheid te moeten nemen van dierbaren. Hoe kunnen daarmee omgaan? Wat geeft ons troost in ons verdriet?
Bewogenheid met een wereld in nood
13-11-2022
Bijbeltekst(en): Exodus 3:7
God ziet het lijden van Zijn volk. Hij ziet ook ons lijden. Het is een geweldige troost om te weten dat God ons kent, dat we door Hem gekend zijn, dat Hij ons liefheeft en dat Hij altijd bij ons is. Hij ziet ook het lijden van deze tijd, bij mensen om ons heen. Jezus was en is nog steeds met ontferming bewogen over de menigten die voortgejaagd en afgemat zijn. In hoeverre hebben wij ook oog voor onze medemens in nood? In deze preek vertelt Oscar ook iets van de reis naar India waar hij net van teruggekomen is.
God liefhebben en je naaste liefhebben als jezelf
23-10-2022
Opwekking verbindt ons opnieuw aan God en aan onze naaste. We worden niet geroepen tot een afzonderlijk geestelijk leven, waarin wij alleen zijn in onze relatie met God, maar tot een leven in gemeenschap met elkaar. We worden geroepen het christelijke leven te leiden in onze huwelijken, gezinnen, bedrijven, buurten, families, vriendenkringen en gemeenten. (Mattheüs 22:34-40 en Handelingen 2:41-47 en 4:32-37)
Tekenen van de aanstaande wederkomst
20-10-2022
Christenen leven in de verwachting van de wederkomst van de Heere Jezus. Hij heeft Zelf gezegd dat we moeten letten op de tekenen van de tijd, dat we op ontwikkelingen in de wereld moeten letten die ons zeggen dat Zijn wederkomst aanstaande is. Wat zijn de tekenen van Zijn spoedige wederkomst?
Oproep om in actie te komen en te gaan
16-10-2022
Bijbeltekst(en): Markus 16:9-20
Geestelijke opwekking betekent dat wij meer verbonden raken aan God én aan onze naaste. Het is niet goed en overeenkomstig de Bijbel om weg te duiken voor een zondige wereld en je terug te trekken in je eigen afgeschermde geestelijke domein. Jezus kwam naar deze wereld toe en Hij roept ons op om in Zijn naam ook deze wereld in de trekken als ambassadeurs van Zijn Koninkrijk. Het gaat erom dat wij het christelijke leven leiden in onze huwelijken, gezinnen, families, vriendenkringen, buurten, gemeenten en op het werk. Je hebt God lief door je naaste lief te hebben als jezelf en aan de ander te doen zoals je zou willen dat de ander aan jou doet. Christen-zijn heeft meer te maken met wat wij doen dan hoe wij ons voelen.
De zondigheid van de mens en de genade van God
09-10-2022
Bijbeltekst(en): Romeinen 1:14-2:16
In deze preek komen aan de orde: de zondigheid van alle mensen, dat de mens daarom toorn van God verdient, dat God Zijn Zoon heeft gegeven om in onze plaats de toorn te dragen en dat wij vergeven en veranderd kunnen worden.
Profetieën over Israël die in deze tijd vervuld worden
02-10-2022
De meeste profetieën die we in de Bijbel tegenkomen hebben te maken met Israël. Welke profetieën worden in onze tijd vervuld? We zijn gewend om de Bijbel te lezen met het oog op onszelf en lezen onszelf als christelijke kerk vaak in wat we lezen. Maar als je Israël in de Bijbel Israël laat zijn, dan ga je zien hoe actueel de Bijbel is.