Skip to main content

Predik het Woord, doe het werk van een evangelist

  • Preken Goed Nieuws Bediening

    Preken

    Bekijk en luister hier de preken van Ds. Oscar Lohuis

Zoek op:
Oproep om in actie te komen en te gaan
16-10-2022
Bijbeltekst(en): Markus 16:9-20
Geestelijke opwekking betekent dat wij meer verbonden raken aan God én aan onze naaste. Het is niet goed en overeenkomstig de Bijbel om weg te duiken voor een zondige wereld en je terug te trekken in je eigen afgeschermde geestelijke domein. Jezus kwam naar deze wereld toe en Hij roept ons op om in Zijn naam ook deze wereld in de trekken als ambassadeurs van Zijn Koninkrijk. Het gaat erom dat wij het christelijke leven leiden in onze huwelijken, gezinnen, families, vriendenkringen, buurten, gemeenten en op het werk. Je hebt God lief door je naaste lief te hebben als jezelf en aan de ander te doen zoals je zou willen dat de ander aan jou doet. Christen-zijn heeft meer te maken met wat wij doen dan hoe wij ons voelen.
De zondigheid van de mens en de genade van God
09-10-2022
Bijbeltekst(en): Romeinen 1:14-2:16
In deze preek komen aan de orde: de zondigheid van alle mensen, dat de mens daarom toorn van God verdient, dat God Zijn Zoon heeft gegeven om in onze plaats de toorn te dragen en dat wij vergeven en veranderd kunnen worden.
Profetieën over Israël die in deze tijd vervuld worden
02-10-2022
De meeste profetieën die we in de Bijbel tegenkomen hebben te maken met Israël. Welke profetieën worden in onze tijd vervuld? We zijn gewend om de Bijbel te lezen met het oog op onszelf en lezen onszelf als christelijke kerk vaak in wat we lezen. Maar als je Israël in de Bijbel Israël laat zijn, dan ga je zien hoe actueel de Bijbel is.
Wat gaat er gebeuren na ons sterven?
25-09-2022
Wat zegt de Bijbel over waar wij naartoe gaan als wij sterven? We moeten er rekening mee houden dat we sterfelijk zijn. In het Evangelie vinden we troost en houvast, hoop en zekerheid, ook met oog op onze naderende dood. Maar wat is die hoop dan en wat kunnen wij verwachten? (Zelfde preek als van 16 september, maar toch weer anders)
Wat gaat er gebeuren na ons sterven?
16-09-2022
Wat zegt de Bijbel over waar wij naartoe gaan als wij sterven? We moeten er rekening mee houden dat we sterfelijk zijn. In het Evangelie vinden we troost en houvast, hoop en zekerheid, ook met oog op onze naderende dood. Maar wat is die hoop dan en wat kunnen wij verwachten?
Onze houding als christenen ten opzichte Israël
28-08-2022
Bijbeltekst(en): Romeinen 11:11-36
In Romeinen 11 richt Paulus zich in het bijzonder op de heidenen, de niet-Joodse gelovigen in Jezus. Als de christelijke kerk Romeinen 11 beter had bestudeerd de afgelopen 2000 jaar, dan was de geschiedenis van de relatie tussen de Kerk en Israël, tussen christenen en Joden heel anders verlopen. Voor de gezondheid van de christelijke gemeente is een juiste houding naar Israël aannemen van vitaal belang.
Besef van Gods heiligheid maakt alles anders
07-08-2022
Bijbeltekst(en): Jesaja 6:1-8
Vrijzinnigheid en welvaartsevangelie leiden tot grote oppervlakkigheid in prediking en werpen mensen terug op zichzelf. Wat we nodig hebben is besef van wie God is, besef van Zijn heiligheid en verhevenheid. Er is overvloed van vreugde bij Hem, voor Zijn aangezicht. Openbaring van God leidt tot een leven van aanbidding.
Geluk vinden door het kennen van de Heere Jezus
31-07-2022
Bijbeltekst(en): Filippenzen 3:1-11
Niets is groter, mooier en belangrijker dan het kennen van de Heere Jezus. Dat gaat alles ver te boven. De apostel Paulus heeft een tijd gehad waarin hij vertrouwde op dingen die hijzelf meende te hebben bereikt, maar de persoonlijke ontmoeting met Jezus maakte alles anders. Hij deed afstand van al zijn eigen verdiensten en vond daardoor de ware rijkdom en vrijheid.
Israël: recente ontwikkelingen in Bijbels perspectief
19-06-2022
Bijbeltekst(en): Psalm 83:2-5 & Jeremia 30:16-17
De hele wereld lijkt zich met Israël te bemoeien. Velen hebben kritiek op de Joodse staat. De meeste profetieën die in de Bijbel staan gaan over Israël. In deze preek behandelt Oscar drie teksten die we zo naast de actualiteit kunnen leggen. Ook wordt in deze preek uitgelegd hoe vals en leugenachtig het is om Israël te beschuldigen van het voeren van een apartheidsbeleid. (Psalm 83:2-5, Jeremia 30:16-17 en Micha 4:6-7)
Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid
16-06-2022
Bijbeltekst(en): Romeinen 11:11-36
In deze derde en laatste studie over Romeinen 11 worden nog drie punten genoemd die gaan over Israël. Ten eerste, God heeft een plan met deze wereld. Ten tweede, God is trouw aan Zijn beloften en ten derde, God werkt in alle dingen overeenkomstig Zijn raadsbesluit en tot verheerlijking van Zijn Naam, openbaring van Zijn heerlijkheid. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.