Zien en Leven (op dit moment in herdruk)

voorkant-boek-zien-en-leven-oscar-lohuis
voorkant-boek-zien-en-leven-oscar-lohuisachterkant-boek-zien-en-leven-oscar-lohuisinhoudsopgave-1-boek-zien-en-leven-oscar-lohuisinhoudsopgave-2-boek-zien-en-leven-oscar-lohuis
€ 12,50 per stuk In stock

Het boek Zien en leven is momenteel tijdelijk uitverkocht, maar wel in herdruk. U kunt dit boek gewoon bestellen en zal zo spoedig mogelijk geleverd worden, zodra de herdruk weer bij ons binnen is.

Jezus Christus heeft gezegd: "U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken" (Johannes 8:32). Wat is dan de waarheid die ons vrijmaakt?

Oscar Lohuis staat in Zien en leven stil bij de inhoud van het evangelie en gaat terug naar de basis ervan. De tijd waarin wij leven vraagt om nieuwe aandacht voor het onderwijs van de Bijbel, 'de gezonde leer', zoals de apostel Paulus dit noemt (Titus 2:1). In drie delen - God, de verlossing, de christen - gaat Lohuis op zoek naar de fundamentele Bijbelse waarheden. Waardoor worden wij vernieuwd? Wat gebeurde er aan het kruis? Hoe kijk je als christen naar jezelf? Dit zijn enkele van de vragen die aan bod komen. De antwoorden geven vernieuwend zicht op de Heere en dit kan leiden tot geestelijke vernieuwing onder christenen.

Dankzij de verwerkingsvragen bij elk hoofdstuk is dit boek geschikt voor persoonlijke overdenking of gezamenlijke studie in groepen.

De afgelopen jaren heeft Oscar Lohuis in tientallen gemeenten in Nederland en België gesproken over geestelijke vernieuwing door het evangelie. Het is zijn gebed dat ook door dit boek velen zich zullen verblijden in de Heere en de vrijheid ervaren waar Jezus over sprak. 

Giften

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.