Preken 2020

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden.
We stellen het op prijs wanneer u ons wilt helpen om deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen.
Klik hier voor meer informatie over hoe u ons kunt helpen.

Datum Onderwerp en Bijbeltekst Downloaden
08-03-2020 Het Joodse Wekenfeest (Pinksteren)  
  Baptisten Gemeente - Katwijk
Wat heeft het Joodse Wekenfeest (Pinksteren) ons te zeggen? Wat is het Wekenfeest, waar vinden we dat in de Bijbel en wat wordt er gevierd? Wat heeft dat met ons Pinksteren te maken? Wat zijn de paralellen tussen Pinksteren in de Tenach (het Oude Testament) en Pinksteren in het Nieuwe Testament?
 
  download
     
07-03-2020 Gat in onze theologie  
  NEM - Voorthuizen
In het christendom werd al vroeg in de kerkgeschiedenis gezegd: De Kerk is het nieuwe Israël. De Kerk heeft Israël vervangen als volk van God. Het gaat helemaal niet meer om het natuurlijke Israël, de bijzondere uitverkiezing en roepen van het Joodse volk zijn voorbij. Deze zogenaamde vervangingsleer heeft niet alleen geleid tot vreselijk veel onrecht en bloedvergieten, het heeft ook geleid tot een bedekking over de Kerk. Daardoor is het begrijpen van de inhoud van het evangelie minder geworden. Er zit een gat in ons evangelie. In deze toespraak, die Oscar hield tijdens een studiedag van de Near East Ministry in Voorthuizen, wordt uitgelegd waarom.
 
  download
     
23-02-2020 De ontferming van God en onze reactie daarop (Romeinen 11:30-12:3)  
  Baptistengemeente - Papendrecht
God ontfermt zich over mensen die ongehoorzaam zijn geworden en zijn afgedwaald. De ontferming van God komt zo duidelijk naar voren in het einde van Romeinen 11. Op grond van deze ontferming roept Paulus de gelovigen op om hun hele leven aan God te wijden. Als je begrijpt wat die ontferming inhoudt, dan wordt het alleen maar aantrekkelijk om je hele leven aan Hem te geven. Eerst de ontferming, dan de toewijding, die dan van binnenuit komt.
 
  download
     
16-02-2020 Bewogenheid met Israël
(Romeinen 9:1-5 en enkele verzen uit Romeinen 11)
 
  Vrije Baptistengemeente Bethel - Hattem
Paulus had een groot verdriet over het ongeloof van veel Joden ten aanzien van Jezus. Hij werd daardoor niet vervuld met haat jegens de Joden, maar met bewogenheid. Ook Jezus was zeer bewogen over Zijn eigen volk. Het christendom ging wel Joden haten en werd de grootste aanjager van antisemitisme. Daar klopt iets niet.
 
  download
     
16-02-2020 Wat doet het evangelie met de mens? (1 Johannes 1:1-9)  
  Evangelie Gemeente - Ermelo
Wat verandert er als je christen wordt? Hoe werkt het evangelie in de harten en de levens van mensen? Welke dynamieken kunnen we daarbij onderscheiden?
 
  download
     
09-02-2020 Alleengaand zijn (1 Korinthe 7)  
  Baptistengemeente De Ark - Assen
Zowel Jezus als Paulus waren niet getrouwd. In kerken vandaag de dag wordt er soms minder positief gedacht over het single (alleengaand) zijn, maar in de Bijbel komen we tekstgedeelten tegen waarin er zeer positief over niet-getrouwd zijn wordt gesproken.
 
  download
     
02-02-2020 De sabbat (Exodus 20:8-1 en Matt. 12:1-14)  
  Baptisten Gemeente - Katwijk
Dat God aan Israël (en aan ons) de sabbat heeft gegeven getuigt van Zijn grote liefde. Wij zijn geen werktuigen, maar mensen. We leven niet om te werken, maar werken om te leven. De 24 uurs-economie verandert meer dan onze agenda, het verandert ook ons mensbeeld en onze hele kijk op het leven. Jezus laat de werkelijke bedoeling van de sabbat zien in zijn omgaan daarmee. De sabbat is er voor de mens, een groot geschenk. Ook wij hebben een dag in de week nodig waarop we niet bezig zijn om te streven en om actiepunten uit te voeren. Ook gaat Oscar kort in op de vraag of wij als niet-Joden ook op zaterdag sabbat moeten houden.
 
  download
     
26-01-2020 Gemeente zijn in de 21e eeuw (Jesaja 6:1-9)  
  Vrije Baptistengemeente - Emmeloord
We moeten goed nadenken over de inhoud van het evangelie. We zijn gewend geraakt aan een zeer mensgerichte prediking, waardoor wij God op nut beoordelen. Zo mogen we niet met God omgaan. Het zicht op Zijn heiligheid maakt ons bewust van onze zondigheid. Maar juist dan komt God elke keer weer met Zijn genade. Onze zonden zijn verzoend en onze gerechtigheden zijn van ons geweken.
 
  download
     
12-01-2020 Als je twijfelt of je verder kan in het huwelijk (Romeinen 12)  
  Baptistengemeente De Ark - Assen
Je bent getrouwd in de kerk. Je hebt aan God gevraagd om je huwelijk te zegenen. Maar nu lijkt er van zegen weinig sprake te zijn. Misschien zijn er goede tijden geweest, maar nu is het goede overschaduwd door andere dingen. Je huwelijk loopt niet meer zoals je graag zou willen. Vervreemding tussen jou en je partner, problemen in de communicatie, scheefgroei in ontwikkeling en verwachtingen. Het kan zo groot worden dat er twijfel is om verder te gaan. En dan?
 
  download
     
05-01-2020 De vreugde en de zegen van het leven in gemeenschap met God
(Psalm 16)
 
  Doopsgezinde gemeente - Ouddorp
Ondanks de moeite en ondanks ons falen in dit leven is er overvloed van vreugde bij God. De onvolmaaktheden van dit leven nemen niet weg dat wij genade op genade ontvangen. God is goed en Hij houdt ons vast. Hij is ons komen opzoeken en dat is reden tot geweldige vreugde. Een aantal gedachten uit Psalm 16 die te maken hebben met het leven in gemeenschap met God.
 
  download
     
 

Giften

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.