Preken 2019

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden.
We stellen het op prijs wanneer u ons wilt helpen om deze bediening in stand te houden
en deze site verder uit te bouwen.
Klik hier voor meer informatie over hoe u ons kunt helpen.

Datum Onderwerp en Bijbeltekst Downloaden
 28-04-2019 De uitdaging van het Christen zijn in een tegendraadse wereld  
  Eindtijdconferentie Heartcry - De Kroeze Danne - Ambt Delden  
  download
     
 27-04-2019 Christen zijn en de radicaliteit van het kruis  
  Eindtijdconferentie Heartcry - De Kroeze Danne - Ambt Delden  
  download
     
 26-04-2019 Christen zijn in de eindtijd  
  Eindtijdconferentie Heartcry - De Kroeze Danne - Ambt Delden  
  download
     
 17-03-2019 Ben je klaar voor de wederkomst? (Matteüs 25:14-30) (2e van 3)  
  Vrije Baptistengemeente Bethel - Hattem  
  download
     
 10-03-2019 Ben je klaar voor de wederkomst? (Matteüs 25:1-13) (1e van 3)  
  Vrije Baptistengemeente Bethel - Hattem
In de tijd van Jezus werd er vaak een hele optocht georganiseerd wanneer een bruidegom op weg was naar het huis van de bruid, om daar de bruiloft met elkaar te vieren. Bruidsmeisjes liepen de bruidegom tegemoet om hem bij die optocht te vergezellen. Jezus spreekt over vijf meisjes die daar op het moment suprême klaar voor waren, en vijf die dat niet waren. Hij gebruikt dat om ons op te roepen ons goed voor te bereiden op- en klaar te zijn voor de wederkomst. Hoe doe je dat? Wanneer ben je klaar voor de toekomst die gaat komen, als het Koninkrijk gaat aanbreken? Waarom is het zo belangrijk er klaar voor te zijn?
 
  download
     
 10-03-2019 Leven door geloof (Romeinen 4:16-25)  
  Christengemeente - Zeewolde
Abraham wordt door Paulus in de Romeinenbrief aangehaald als voorbeeld van iemand die leefde door geloof. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Meerdere keren vroeg de Heere aan Abraham of hij bereid was zekerheden los te laten: wegtrekken uit zijn land, God vertrouwen voor nageslacht, zijn zoon op het altaar leggen. Het onmogelijke gebeurde elke keer weer in zijn leven, omdat God degene is die de doden tot leven wekt en tot aanzijn roept wat nog niet is. Wij worden opgeroepen ook zo in geloof te leven. Ook in ons leven doet God het onmogelijke als wij het lef hebben om Hem te vertrouwen en in geloofsgehoorzaamheid onze weg te gaan.
 
  download
     
 24-02-2019 Jezus komt om te oordelen (Mattheüs 25:31-46)  
  Brandpuntkapel - Doorn
In de gelijkenis van de schapen en de bokken wordt ons duidelijk gemaakt dat Jezus Christus terug zal komen om alle mensen te oordelen. Er gaat een oordeel komen over deze wereld. Hij kwam in nederigheid maar komt in heerlijkheid. Voor sommigen zal dit een dag van grote blijdschap zijn, voor anderen een dag van grote rampspoed en ondergang. Wanneer wij denken aan alle onrecht, zonde, diefstal, misbruik, corruptie, geweld, haat, moord, oorlog, hebzucht, egoïsme en ga zo maar door, dan is het heel goed nieuws dat God zal gaan ingrijpen en zal gaan oordelen.
 
  download
     
 10-02-2019 Rechtvaardigmaking door het geloof (Romeinen 4:1-12)  
  Baptistengemeente - Harderwijk
Het is heel bevrijdend te gaan beseffen dat wij niet uit werken van de wet gerechtvaardigd worden, maar door de genade van de Heere Jezus Christus. Rechtvaardiging (of: rechtvaardigmaking) houdt niet in dat je zelf al helemaal rechtvaardig bent, maar dat God je rechtvaardig verklaart, je ziet als iemand die rechtvaardig is en je als zodanig behandelt. Luister naar deze preek waar veel bemoediging vanuit gaat.
 
  download
     
 03-02-2019 Exclusieve Liefde: waarom seksuele reinheid de mens goed doet.
(Genesis 2:24 en Hebreeën 13:4)
 
  Zuiderkapel Koningkerk - Haarlem
Er is een zich zeer sterk opdringende seksuele revolutie gaande in de Westerse wereld. Het begint totalitaire vormen aan te nemen en wil dat iedereen daarin mee gaat. De Bijbel roept op tot een duidelijke en strenge seksuele moraal: seksuele gemeenschap is alleen bedoeld voor man en vrouw in het huwelijk. Dit is niet bedoeld om de mens te beperken en het leven zuur te maken. Integendeel, God wil het beste voor ons en Hij heeft regels gegeven waardoor een samenleving goed functioneert.
 
  download
     
 20-01-2019 Wanneer ben je klaar om te sterven? (Lange versie, Lucas 2:22-32)  
  Maranatha samenkomsten - Ermelo
We kunnen zelf zo onze ideeën hebben over wanneer we klaar zijn om dit leven hier op aarde te verlaten. Bijvoorbeeld dat een relatie nog hersteld moet worden, of dat onze kinderen eerst nog tot geloof moeten komen. Maar wat zegt de Bijbel daarover? Hoe zou God daar tegenaan kijken?
 
  download
     
 16-01-2019 Waarom zouden christenen bidden voor de vrede van Jeruzalem?
(Psalm 122)
 
  Baptistengemeente - Amersfoort
Wie de Bijbel leest wordt van begin tot eind bepaald bij de stad Jeruzalem. In het wereldgebeuren anno 21e eeuw gaat er bijzonder veel aandacht uit naar Israël en de stad Jeruzalem. Vanwege het idee dat de kerk het nieuwe Israël zou zijn geworden geven veel christenen vaak helemaal geen aandacht aan het land van Israël en bidden zij niet voor de vrede van Jeruzalem. Waarom is het toch heel belangrijk dat wel te doen?
 
  download
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Giften

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.