Passie, visie en doelstelling

Passie: Evangelieverkondiging in de kracht van de Heilige Geest

Visie: Velen hebben nooit een heldere verkondiging gehoord van het evangelie van Jezus Christus. Het is de onbekendheid die het evangelie onbemind maakt. Het is nodig nieuwe wegen te bewandelen waardoor wij naar buiten kunnen treden met de boodschap die God ons heeft gegeven. De boodschap die mensen tot behoud doet komen, waardoor mensen nieuw leven vinden, en waardoor bovenal God geëerd wordt. Er heerst in de kerk verlegenheid met evangelisatie, zeker met evangelisatie door middel van prediking, terwijl het toch de directe opdracht van onze Heer is om het evangelie aan ongelovigen bekend te maken. Door gebrek aan kennis gaat een volk ten onder. De kennis van het evangelie is van levensbelang voor zowel het tijdelijke als het eeuwige leven.

Doelstelling: Het evangelie aan zoveel mogelijk mensen bekend maken door middel van spreken en schrijven. Dat zo veel mogelijk mensen het evangelie horen: het geloof is uit het horen. Wie er tot geloof komen en hoeveel dat er zijn ligt in de hand van God, die soeverein regeert over het werk van evangelisatie en gemeenteopbouw. Tweede doelstelling is om ook andere evangelisten op te leiden en toe te rusten en gemeenten te bemoedigen om het werk van evangelisatie gestalte te geven. Om de verlegenheid met evangelisatie te verminderen en vrijmoedigheid te stimuleren.

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign