Preken 2012

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden.
We stellen het op prijs wanneer u ons wilt helpen om deze bediening in stand te houden
en deze site verder uit te bouwen.
Klik hier voor meer informatie over hoe u ons kunt helpen.

Datum Bijbeltekst en Onderwerp Downloaden
24-12-2012 Jezus' komst: keerpunt in de geschiedenis  
  Zelfs historici die niet geloven dat Jezus de Zoon van God is, erkennen dat Zijn leven -meer dan welk leven dan ook- de geschiedenis van de mensheid heeft veranderd. De komst van Jezus naar deze wereld is een keerpunt geweest in de geschiedenis. We hebben zelfs onze jaartelling afgestemd op Zijn geboorte. Door het leren kennen van Jezus komt er ook een keerpunt in mensenlevens vandaag de dag.   
  download
     
16-12-2012 Zonder verootmoediging geen opwekking  
  Alleen een opwekking kan het tij van kerkverlating en secularisatie doen keren. God heeft elke keer weer een nieuwe uitstorting van Zijn Geest geschonken en kan dat ook in onze tijd doen. Daarvoor is het nodig dat wij ons verootmoedigen. In de lofzang van Maria komt prachtig naar voren hoe God genade geeft aan de nederigen.  
  download
     
10-12-2012 Huwen of samenwonen (deel II)  
  Tegenwoordig wordt er nogal makkelijk gedaan over met elkaar naar bed gaan voordat je bent getrouwd. Toch leidt dit tot allerlei problemen, zowel voor het huwelijk alsook in het huwelijk. In deze Bijbelstudie komt duidelijk naar voren waarom het schadelijk is en wordt duidelijk gemaakt waarom het Gods wil is dat seksuele gemeenschap gereserveerd wordt voor man en vrouw in het huwelijk.  
  download
     
09-12-2012 Waar staat de doop voor?  
  Preek gehouden tijdens de doopdienst in de Vrije Baptistengemeente De Fontein in Emmeloord op 9 december 2012. Wat is de boodschap die van de doop uitgaat, wat zeg je als dopeling met het je laten dopen?  
  download
     
26-11-2012 Huwen of samenwonen (deel I)  
  De discussie over ongehuwd samenwonen is momenteel gaande in diverse kerkgenootschappen. Wat leert de Bijbel daarover? Is seksuele gemeenschap voor het huwelijk verkeerd? Wanneer wij gaan begrijpen hoe God het huwelijk heeft bedoeld wordt veel duidelijk. Deze preek gaat over Gods ontwerp voor het huwelijk.  
  download
     
18-11-2012 Geestelijke vernieuwing 3: Wat gebeurde er aan het kruis?  
  Waarom is Jezus gestorven aan het kruis? Wat betekent het dat hij in onze plaats is gestorven? Hoe komt het dat Jezus al zo snel, na zes uur aan het kruis te hebben gehangen, is gestorven? Hoe goed is het om stil te staan bij wat er is gebeurd aan het kruis van Golgotha. Romeinen 3:21-31  
  download
     
18-11-2012 De bezorgdheid van Martha  
  Martha maakte zich druk en was bezorgd om veel dingen. Zij leed aan perfectionisme en dat kwam voort uit angst. Wij kunnen ons allemaal wel in haar herkennen. Jezus sprak haar aan om haar te bevrijden van haar kramp. Zo spreekt Hij ook ons aan uit liefde. Het antwoord is dat wij luisteren naar Zijn woorden van liefde en genade. Dan komen wij in verwondering te staan, net als Maria, de zus van Martha. Lucas 10:38-42  
  download
     
04-11-2012 Rust vinden voor je ziel  
  Wij leven in een gestreste cultuur en hebben de neiging veel eisen aan onszelf te stellen. Daardoor kan het zijn dat je in je dagelijkse leven erg moe wordt, omdat je veel met jezelf bezig bent. Jezus heeft gezegd: "Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven." Hoe kunnen wij rust vinden voor onze ziel? Matteüs 11:28-30  
  download
     
28-10-2012 Hoe belangrijk een goede vader is  
  In het laatste vers van het Oude Testament staat: "Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders" (Maleachi 4:6). Door de prediking van het Evangelie worden vaders betere vaders voor hun kinderen. Vaderschap is van enorm belang, niet alleen voor het gezin maar ook voor de hele samenleving.  
  download
     
21-10-2012 Geestelijke vernieuwing 2: De heiligheid van God  
  Bij het woord heiligheid denken veel mensen aan zondeloosheid. Het is waar dat heiligheid ook betekent dat iemand is afgescheiden van het zondige. Maar dat is slechts een heel beperkte definitie van heiligheid. De heiligheid van God is een prachtig onderwerp om bij stil te staan.  
  download
     
14-10-2012 In Christus blijven  
  De Heere Jezus heeft gezegd: "Wie in Mij blijft draagt veel vrucht" (Johannes 15:5). Een vruchtbaar en gezegend leven is iets waar wij allemaal naar verlangen. Hoe kunnen wij in Christus blijven? Wat betekent dat eigenlijk?  
  download
     
07-10-2012 Israël zegenen en niet vervloeken  
  Op 7 oktober 2012 sprak Oscar in Papendrecht over Israël. Waarom is het belangrijk om stil te staan bij de relatie tussen de Kerk en Israël? In de eeuwen die achter ons liggen er is heel veel mis gegaan wat dit betreft. De Christelijke Kerk heeft aangezet tot jodenhaat en jodenvervolging. Het antisemitisme heeft wortels in christelijke theologie. Het ergste dat er in de kerkgeschiedenis is gebeurd is dat in de naam van Jezus Joden zijn verdreven, vervolgd, beroofd, gediscrimineerd en gedood. Wij hebben bloed aan onze handen.  
  download
     
30-09-2012 Verliezen om te winnen  
  Preek gehouden tijdens een jeugddienst in de Baptistengemeente Kampen  
  download
     
16-09-2012 Geestelijke vernieuwing 1: Het begint met de openbaring van God  
  Naar welke bron kunnen wij gaan om vernieuwd te worden in ons leven als christen? Waar komt geestelijke vernieuwing uit voort? In deze preek staat Oscar stil bij het verhaal van Martha en Maria. Zo vaak zijn wij als Martha, die zich druk maakte en bezorgd was om veel dingen. We hebben het daarom zo nodig om stil te worden en te zitten aan de voeten van de Heere, zoals Maria deed.  
  download
     
12-08-2012 Esther: Leven is het meervoud van lef  
  Samenvatting van onderstaande studies over het boek Esther  
  download
     
26-07-2012 Esther: Lef om te vieren (Israël)  
  Tijdens de eerste Reveilweek van de Near East Ministry, die eind juli op de Kroeze Danne in Delden is gehouden, heeft Oscar vier keer gesproken over het Bijbelboek Esther. De eerste preek gaat over Ahasveros, de tweede over Mordechai, de derde over Esther en de vierde over het volk Israël. De Heere heeft deze studies bijzonder willen zegenen. De preek van 12 augustus is een soort samenvatting van het geheel.  
  download
     
25-07-2012 Esther: Lef om risico te nemen (Esther)  
  Tijdens de eerste Reveilweek van de Near East Ministry, die eind juli op de Kroeze Danne in Delden is gehouden, heeft Oscar vier keer gesproken over het Bijbelboek Esther. De eerste preek gaat over Ahasveros, de tweede over Mordechai, de derde over Esther en de vierde over het volk Israël. De Heere heeft deze studies bijzonder willen zegenen. De preek van 12 augustus is een soort samenvatting van het geheel.  
  download
     
24-07-2012 Esther: Lef om op te staan (Mordechai)  
  Tijdens de eerste Reveilweek van de Near East Ministry, die eind juli op de Kroeze Danne in Delden is gehouden, heeft Oscar vier keer gesproken over het Bijbelboek Esther. De eerste preek gaat over Ahasveros, de tweede over Mordechai, de derde over Esther en de vierde over het volk Israël. De Heere heeft deze studies bijzonder willen zegenen. De preek van 12 augustus is een soort samenvatting van het geheel.  
  download
     
23-07-2012 Esther: Lef om te kiezen (Ahasveros)  
  Tijdens de eerste Reveilweek van de Near East Ministry, die eind juli op de Kroeze Danne in Delden is gehouden, heeft Oscar vier keer gesproken over het Bijbelboek Esther. De eerste preek gaat over Ahasveros, de tweede over Mordechai, de derde over Esther en de vierde over het volk Israël. De Heere heeft deze studies bijzonder willen zegenen. De preek van 12 augustus is een soort samenvatting van het geheel.  
  download
     
08-07-2012 Hoe veranderen wij?  
  download
     
17-06-2012 De beloften van God  
  Preek gehouden tijdens een lofprijsavond bij De Hoop in Dordrecht.   
  download
     
10-06-2012 Doe alles voor de Heer  
  Op 20 juni preekte Oscar in De Pijler in Lelystad over Kolossenzen 3:22-4:1. Doe alles als voor de Heer. Het besef dat je niet in de eerste plaats mensen dient, maar God, maakt vrij van faalangst en van mensenvrees en van ongezonde competitiedrift. Het maakt ook vrij van onze diepe, innerlijke afgoden, zoals het streven naar goedkeuring van andere mensen, aanvaarding, het streven naar macht, het streven naar een zo comfortabel mogelijk leventje. Wie zich op God richt zal meer voor de mensen betekenen dan wie zich op mensen richt. Het was een bijzondere dienst die ochtend.  
  download
     
03-06-2012 In Christus godvruchtig leven  
  Tijdens de Zondag voor de Lijdende Kerk (3 juni) heeft Oscar gesproken over 1 Timoteüs 3:12: Allen die in Christus Jezus een godvruchtig leven willen leiden, zullen vervolgd worden. Wat betekent het om in Christus Jezus te zijn? Hoe kunnen wij een godvruchtig leven leiden? Waaruit bestaat die vervolging dan?  
  download
     
27-05-2012 Eigenschappen van de door de Geest vervulde gemeente  
  download
     
20-05-2012 De gemeente is het Lichaam van de opgestane Heer  
  download
     
29-04-2012 Jezus kent ons innerlijk  
  download
     
08-04-2012 Hij roept je, zie je Hem staan?  
  download
     
06-04-2012 Al onze zonden en smarten draagt Hij  
  Wat gebeurde er aan het kruis van Golgotha? Waarom is het kruis, een martelwerktuig om de doodstraf uit te voeren, het symbool van het Christelijke geloof geworden? Op Goede Vrijdagavond 6 april sprak Oscar over het thema: "Al onze zonden en smarten draagt Hij."  
  download
     
01-04-2012 De aard van het Koninkrijk van God nu  
    download
     
25-03-2012 De dubbele ervaring van de christen  
    download
     
18-03-2012 Wie van jullie de eerste wil zijn  
    download
     
26-02-2012 In de overwinning staan  
    download
     
19-02-2012 Niet bang zijn voor het lijden  
    download
     
05-02-2012 Aandacht voor het Woord  
    download
     
15-01-2012 Het loon van Jezus' lijden: vrijgekocht waarvoor?  
    download

GIFTEN

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.

Nu doneren

Copyright © 2020 Goed Nieuws Bediening - Grafisch ontwerp WoodyDesign