Preken 2019

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden.
We stellen het op prijs wanneer u ons wilt helpen om deze bediening in stand te houden
en deze site verder uit te bouwen.
Klik hier voor meer informatie over hoe u ons kunt helpen.

Datum Onderwerp en Bijbeltekst Downloaden
 30-06-2019 Israël zegenen (Genesis 12:1-3)  
  VBG De Fontein - Emmeloord
De Heere God zei tegen Abraham: ‘Ik zal zegenen wie u zegent en wie u vervloekt zal ik vervloeken.’ De geschiedenis bewijst dat dit een tijdloos principe is. Het christendom heeft door de eeuwen heen het nageslacht van Israël (het Joodse volk) meestal meer vervloekt dan gezegend. De leer dat de kerk het nieuwe Israël is geworden - en dat alle beloften voor Israël geestelijk gezien op de kerk zijn overgegaan - is onhoudbaar. Israël in de Bijbel is gewoon het ethnische Israël. Dit was, is en blijft een bijzonder volk, omdat God door hen de wereld heeft gezegend en zal zegenen. Daarom is het zo belangrijk dat christenen leren om Israël te zegenen. Israël is de sleutel tot het begrijpen en interpreteren van de wereldgeschiedenis. Jezus en Israël horen bij elkaar.
 
  download
     
 23-06-2019 Zonder wet geen evangelie (Galaten 3:10-14)  
  De Pijler - Lelystad
Alleen maar de boodschap ‘God heeft je lief’ is een vervlakking van het goede nieuws. Het gaat om goed en kwaad, een heilige norm waar de mens aan moet voldoen, maar dat niet doet. Dat betekent schuld en oordeel. De wet is een afstraling van Gods eigen karakter, heiligheid. Het goede nieuws is dat we door Gods liefde en genade, vanwege het offer van Zijn Zoon, van de schuld, de straf en het oordeel bevrijd worden. Maar alleen als je kennis hebt van de wet ga je dat waarderen. Daarom: Zonder wet geen evangelie. Christus heeft aan de eis van de wet voldaan, en daarom zijn wij vrij.
 
  download
     
 02-06-2019 Blijdschap en vrede omdat Jezus Overwinnaar is (Lucas 24)  
  VBG Bethel - Drachten
Wij maken allemaal heftige dingen mee die ons kunnen beroven van onze vrede en blijdschap. Mensen doen nog steeds dwaze en verkeerde dingen en daarmee richten ze schade aan. Soms heel veel schade. Het ergste is als je slachtoffer wordt van onrecht. Het grootste probleem in deze wereld is het kwaad en wij worden allemaal in dit leven getroffen door het kwaad, de zonden en de tekortkomingen van anderen. Maar ook het kwaad in ons eigen hart berooft ons van vrede en blijdschap. Daarom is het zo bemoedigend om te lezen hoe het hart van de discipelen veranderde toen zij Jezus zagen. Het zien van wie Jezus is vervult ook ons hier en nu met nieuwe blijdschap. Ons hart leeft op, de storm van binnen komt tot bedaren, de rust keert terug en er gaat weer een lied klinken in ons hart wanneer wij onze aandacht richten op de opgestane Heer.
 
  download
     
 22-05-2019 Homoseksualiteit, de Bijbel en de 21e eeuw (diverse Bijbelteksten)  
  Christengemeente Berea - Ermelo
Sinds de enorme ophef over de Nashville verklaring begin 2019 is meer dan ooit gebleken dat er binnen de kerken verschillend gedacht wordt over homoseksuele relaties. Ook in Baptisten- en evangelische gemeenten zijn standpunten aan het verschuiven. Sommigen zeggen dat we homoseksuele relaties binnen de gemeente moeten accepteren en dat de Bijbel daar ook ruimte voor laat. Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit, hoe behoren wij deze teksten te interpreteren in onze tijd en hoe zullen wij omgaan met mensen die een homoseksuele gerichtheid hebben?
 
  download
     
 19-05-2019 De kern van het evangelie
(Rom. 3:23, Rom. 6:23, Rom. 5:8 en Efeze 2:8-9)
 
  Baptistengemeente De Ark - Assen
Het evangelie moet opnieuw gedefinieerd worden. Niet omdat de inhoud is veranderd, maar omdat de inhoud van veel evangelieprediking is veranderd. Wanneer de inhoud van het goede nieuws door mensen in twee zinnen wordt weergegeven ontbreekt vaak de diepste kern. Velen geloven dat het goede nieuws is dat God ons helpt te worden wie we bedoeld zijn te zijn en tot onze volle potentie en ontplooiing te komen. Daarin gaat het echter vooral om onszelf. De diepste kern van het evangelie heeft niet met onszelf op zich te maken, maar met een herstelde relatie met God, waarin wij Hem gaan aanbidden en liefhebben in alle omstandigheden van het leven.
 
  download
     
 12-05-2019 De Bijbel is historisch betrouwbaar
(Lucas 1:1-4 en Handelingen 1:1-11)
 
  Maranatha samenkomsten - Ermelo
Lucas begint zowel zijn evangelie als het boek Handelingen zoals historici hun boeken in die tijd begonnen. Het draait in ons geloof niet om verzinsels, om sprookjes of om mythes. Ons geloof is gebaseerd op wat er in de geschiedenis is gebeurd. Bovendien kunnen we nu, tweeduizend jaar later, zien hoe de Heere trouw is aan Zijn Woord en beloften in vervulling heeft doen gaan. Ook de profetieën zijn betrouwbaar. Het gaat om de heilsgeschiedenis, zowel die waar we op terug kunnen kijken als de ‘geschiedenis’ die nog gaat komen.
 
  download
     
 28-04-2019 De uitdaging van het Christen zijn in een tegendraadse wereld  
  Eindtijdconferentie Heartcry - De Kroeze Danne - Ambt Delden  
  download
     
 28-04-2019 De betekenis van het herstel van Israël voor de kerk
(Handelingen 1:1-11)
 
  Baptistengemeente De Haven - Wijk bij Duurstede
Jezus heeft gezegd dat wij moeten letten op de tekenen van de tijd. In welke tijd leven wij nu? Wat zijn de tekenen van de tijd waarin wij leven? Heel bijzonder is dat wij in een tijd leven waarin Israël weer op de kaart staat en het Joodse volk weer woont in het land dat God aan hen gegeven heeft. Wat heeft dat christenen vandaag de dag te zeggen?
 
  download
     
 27-04-2019 Christen zijn en de radicaliteit van het kruis  
  Eindtijdconferentie Heartcry - De Kroeze Danne - Ambt Delden  
  download
     
 26-04-2019 Christen zijn in de eindtijd  
  Eindtijdconferentie Heartcry - De Kroeze Danne - Ambt Delden  
  download
     
 21-04-2019 De opstanding van Jezus zette zo veel in beweging
(Ezechiel 37:1-14 en Markus 16:1-20)
 
  Baptistengemeente - Meppel
Vandaag de dag zijn er meer christenen dan ooit. Jezus had beloofd dat zijn discipelen getuigen van Hem zouden zijn tot aan de uitersten der aarde, en dat is nu meer dan ooit het geval. Ook daaruit blijkt de betrouwbaarheid van Jezus’ woorden en van de Bijbel. Er zijn zou geen wereldwijd christendom zijn ontstaan als Jezus niet zou zijn opgestaan uit de dood. Wat kwam er allemaal in beweging door zijn opstanding en hoe beweegt zijn opstanding ons hier en nu?
 
  download
     
 17-03-2019 Ben je klaar voor de wederkomst? (Matteüs 25:14-30) (2e van 3)  
  Vrije Baptistengemeente Bethel - Hattem  
  download
     
 10-03-2019 Ben je klaar voor de wederkomst? (Matteüs 25:1-13) (1e van 3)  
  Vrije Baptistengemeente Bethel - Hattem
In de tijd van Jezus werd er vaak een hele optocht georganiseerd wanneer een bruidegom op weg was naar het huis van de bruid, om daar de bruiloft met elkaar te vieren. Bruidsmeisjes liepen de bruidegom tegemoet om hem bij die optocht te vergezellen. Jezus spreekt over vijf meisjes die daar op het moment suprême klaar voor waren, en vijf die dat niet waren. Hij gebruikt dat om ons op te roepen ons goed voor te bereiden op- en klaar te zijn voor de wederkomst. Hoe doe je dat? Wanneer ben je klaar voor de toekomst die gaat komen, als het Koninkrijk gaat aanbreken? Waarom is het zo belangrijk er klaar voor te zijn?
 
  download
     
 10-03-2019 Leven door geloof (Romeinen 4:16-25)  
  Christengemeente - Zeewolde
Abraham wordt door Paulus in de Romeinenbrief aangehaald als voorbeeld van iemand die leefde door geloof. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Meerdere keren vroeg de Heere aan Abraham of hij bereid was zekerheden los te laten: wegtrekken uit zijn land, God vertrouwen voor nageslacht, zijn zoon op het altaar leggen. Het onmogelijke gebeurde elke keer weer in zijn leven, omdat God degene is die de doden tot leven wekt en tot aanzijn roept wat nog niet is. Wij worden opgeroepen ook zo in geloof te leven. Ook in ons leven doet God het onmogelijke als wij het lef hebben om Hem te vertrouwen en in geloofsgehoorzaamheid onze weg te gaan.
 
  download
     
 24-02-2019 Jezus komt om te oordelen (Mattheüs 25:31-46)  
  Brandpuntkapel - Doorn
In de gelijkenis van de schapen en de bokken wordt ons duidelijk gemaakt dat Jezus Christus terug zal komen om alle mensen te oordelen. Er gaat een oordeel komen over deze wereld. Hij kwam in nederigheid maar komt in heerlijkheid. Voor sommigen zal dit een dag van grote blijdschap zijn, voor anderen een dag van grote rampspoed en ondergang. Wanneer wij denken aan alle onrecht, zonde, diefstal, misbruik, corruptie, geweld, haat, moord, oorlog, hebzucht, egoïsme en ga zo maar door, dan is het heel goed nieuws dat God zal gaan ingrijpen en zal gaan oordelen.
 
  download
     
 10-02-2019 Rechtvaardigmaking door het geloof (Romeinen 4:1-12)  
  Baptistengemeente - Harderwijk
Het is heel bevrijdend te gaan beseffen dat wij niet uit werken van de wet gerechtvaardigd worden, maar door de genade van de Heere Jezus Christus. Rechtvaardiging (of: rechtvaardigmaking) houdt niet in dat je zelf al helemaal rechtvaardig bent, maar dat God je rechtvaardig verklaart, je ziet als iemand die rechtvaardig is en je als zodanig behandelt. Luister naar deze preek waar veel bemoediging vanuit gaat.
 
  download
     
 03-02-2019 Exclusieve Liefde: waarom seksuele reinheid de mens goed doet.
(Genesis 2:24 en Hebreeën 13:4)
 
  Zuiderkapel Koningkerk - Haarlem
Er is een zich zeer sterk opdringende seksuele revolutie gaande in de Westerse wereld. Het begint totalitaire vormen aan te nemen en wil dat iedereen daarin mee gaat. De Bijbel roept op tot een duidelijke en strenge seksuele moraal: seksuele gemeenschap is alleen bedoeld voor man en vrouw in het huwelijk. Dit is niet bedoeld om de mens te beperken en het leven zuur te maken. Integendeel, God wil het beste voor ons en Hij heeft regels gegeven waardoor een samenleving goed functioneert.
 
  download
     
 20-01-2019 Wanneer ben je klaar om te sterven? (Lange versie, Lucas 2:22-32)  
  Maranatha samenkomsten - Ermelo
We kunnen zelf zo onze ideeën hebben over wanneer we klaar zijn om dit leven hier op aarde te verlaten. Bijvoorbeeld dat een relatie nog hersteld moet worden, of dat onze kinderen eerst nog tot geloof moeten komen. Maar wat zegt de Bijbel daarover? Hoe zou God daar tegenaan kijken?
 
  download
     
 16-01-2019 Waarom zouden christenen bidden voor de vrede van Jeruzalem?
(Psalm 122)
 
  Baptistengemeente - Amersfoort
Wie de Bijbel leest wordt van begin tot eind bepaald bij de stad Jeruzalem. In het wereldgebeuren anno 21e eeuw gaat er bijzonder veel aandacht uit naar Israël en de stad Jeruzalem. Vanwege het idee dat de kerk het nieuwe Israël zou zijn geworden geven veel christenen vaak helemaal geen aandacht aan het land van Israël en bidden zij niet voor de vrede van Jeruzalem. Waarom is het toch heel belangrijk dat wel te doen?
 
  download
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Giften

Alle materialen op deze site worden u gratis aangeboden. Indien u wilt helpen deze bediening in stand te houden en deze site verder uit te bouwen kunt u een gift overmaken.